ØST, Østeuropas historie og kultur (E23)

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien, herunder hovedtræk i de områdets samfunds- og kulturhistorie fra middelalderen til vor tid. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang og akademisk skriftlig formidling af denne (dvs. hvordan man tilgår, analyserer og refererer viden og indsigt i en universitetsopgave)

Engelsk titel

The History and Culture of Eastern Europe

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Østeuropas historie og kultur – balkanstudier (aktivitetskode HBAB01261E)
Østeuropas historie og kultur – polsk (aktivitetskode HPLB01261E)
Østeuropas historie og kultur – russisk (aktivitetskode HRUB01261E)

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I kurset sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling i form af feedback på de semesteropgaver, som til sammen udgør portfolio.

Kompendier med pensum (i alt 1200 normalsider faglitteratur) vil være at købe ved semesterstart. Yderligere information herom i kursets grupperum på undervisningsportalen: Absalon.

Prøveformen er en Portfolio-prøve, som består af tre bundne opgaver af 4-5 normalsider, der stilles i løbet af semestret. Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio (11-15 normalsider) består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 336,5
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HØEB0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7165767871656877446c7971326f7932686f)
Underviser

Tea Sindbæk Andersen, tea.s.andersen@hum.ku.dk
Mikhail Suslov, mikhail.suslov@hum.ku.dk
Anita Pluwak pluwak@hum.ku.dk
Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk
Jesper Nyeng, j.nyeng@hum.ku.dk

Gemt den 15-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students