SOMMER 2024: EU – politik, økonomi og policy analyse

Kursusindhold

Formålet med faget et at sætte den studerende i stand til at beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politikker i EU.  De teoretiske vinkler i studiet af EU’s økonomisk-politiske samarbejdsområder udvælges med henblik på at foretage en policy analyse. De drejer sig om integrationsteorier, rational choice- teori, ordoliberalisme, konstruktivisme/interpretive approaches, advocacy coalition framework, policy learning m.v.

Samtidig skal den studerende sættes i stand til at udpege hovedtræk i forskningen vedrørende de vigtigste økonomiske politikker i EU:

 1. EU’s landbrugspolitik,
 2. EU’s handelspolitik,
 3. EU’s industripolitik,
 4. det indre marked,
 5. den økonomiske og monetære union,
 6. EU’s transportpolitik,
 7. EU’s konkurrencepolitik,
 8. EU’s energi-, klima- og miljøpolitik,
 9. EU’s arbejdsmarkedspolitik samt
 10. EU’s regionalpolitik.

Som en del af faget er der oplæg fra embedsfolk, som arbejder med de nævnte politikområder i praksis.

Der er vejledning tilknyttet opgaveskrivningen.

Engelsk titel

SUMMER 2024: EU – Economic policies and policy analysis

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

 

SOMMERSKOLE 2024

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Valgfagets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

Viden:

 • Man skal kunne udpege hovedtræk i forskningen vedrørende de behandlede EU-politikker.

 

Færdigheder:

 • Man skal kunne beskrive, sammenligne og analysere problemstillinger vedrørende de vigtigste økonomiske politikker i EU.

 

Kompetencer:

 • At kunne overføre kompetencen angående de økonomiske politikker i EU til nye politisk økonomiske felter.

 

Kurset gennemføres som forelæsninger, diskussioner og en række oplæg fra centralt placerede praktikere.

Litteratur i alfabetisk rækkefølge (bruttoliste) (artikler downloader man selv):

Akman, Pinar og Hussein Kassim (2010). Myth and Myth-Making in the European Union: The Institutionalization and Interpretation of EU Competition Policy, JCMS, Vol. 48, No. 1: 111-132.

Bang, Henrik, Mads Dagnis Jensen og Peter Nedergaard (2015).  ‘We the People’ versus ‘We the Heads of States’: the debate on the democratic deficit of the European Union. Policy Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 196-216.

Bonefeld, Werner (2017). The Strong State and the Free Economy. Rowman & Littlefield.

Bouwen, Pieter (2004). Exchanging access goods for access: A comparative study of

business lobbying in the European Union institutions. European Journal of Political Research Vol. 43.

Dagnis Jensen, Mads, Mathias Jopp og Peter Nedergaard (2016). Coordination of EU Policy Positions in Germany and Denmark: A Politics of Institutional Choice Approach. Journal of Contemporary European Research, Vol. 12, issue 2.

Dialer, Doris og Margrethe Richter (Eds.) (2019). Lobbying in the European Union. Strategies, Dynamics and Trends. Springer.

Diamond, Patrick, Peter Nedergaard og Ben Rosamond (2018). Handbook of the Politics of Brexit. London: Routledge (semesterhylden).

Dullien, Sebastien og Ulrike Guérot (2012). The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany´s Approach to the Euro Crisis. European Council of Foreign Relations. Policy Brief: http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR49_GERMANY_BRIEF.pdf

Dunleavy, Patrick (1991). Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Routledge, pp. 13-78.

EEAG report: Industrial Policy, pp. 105-124 (downloades).

Eising, Rainer (2009). The Political Economy of State-Business Relations in Europe. Routledge (på semesterhylden).

Eising, Rainer (2007). The access of business interests to EU institutions: towards elite pluralism? Journal of European Public Policy 14:3 April 2007, pp. 384–403.

Faber, Gerit, og Jan Orbie (2009). Everything but arms: Much more than appears with first sight, JCMS, Vol. 47, no. 4, pp. 767-787.

Farrall, Mary (2008). Internationalising EU Development Policy (2008). Perspectives on European Politics and Socity, Vol. 9, No., pp. 225-240.

Gerbrandy, Anna (2019). Rethinking Competititon Law within the European Economic Constitution. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 57. Nr. 1, side 127-142.

Gheyle, Niels (2022). Evading Vetoes: Exiting the Politicized Decision Trap in EU Trade Policy. JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 60, Nr. 6, side 1723-1740.

Howard Grøn, Caroline, Peter Nedergaard og Anders Wivel (2015) (eds.). The Nordic Countries and the European Union. Routledge.

Haas, Ernst B. (1958, ny ed. 2004). The Uniting of Europe. University of Notre Dame Press.

Hanegraaff, Marcel og Arlo Poletti (2021). The Rise of Corporate Lobbying in the European Union: An Agenda for Future Research. JCMS: Journal of Common Marker Studies, Vol. 59, nr. 4, side 839-855.

Heinelt, Hubrt of Sybile Münch (2018). Handbook of European Policies. Interpretive Approaches to the EU. Edward Elgar Publ. Online adgang på det Kongelige Bibliotek.

Hix, Simon og Bjørn Høyland (2011). The Political System of the European Union. Palgrave (på semesterhylden).

Hein, Josef (2019). ‘The Religious Foundations of the European Crisis’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 2, pp. 185-204.

Hodson, Dermot (2009). EMU and political union: what, if anything, have we learned from the euro’s first decade? Journal of European Public Policy, Vol. 16, No. 4, pp. 508-526.

Hurt, Stephen (2010). Understanding EU Development Policy: History, global context and self-interest? Third World Quaterly, Vol. 10, No. 2, pp. 159-168.

Johnson, Debra og Colin Turner (2006). European Business. Routledge (på semesterhylden).

Keating, Michael (2008). A Quarter of a Century of Europe of the Regions. Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5: 629-635.

Keating, Michael (2017). ‘Contesting European regions’, Regional Studies, Vol. 51, No. 1, side 9-18.

Loktionova, Yulia,  Artem Smirnov Zeynab Giyasova Larisa Kondratenko Ilia Aksenov (2023). European Single Market: Evolution and Modern Challenges, Vol. 61, nr. 1, side 95-107. Link: https://doi.org/10.1111/jcms.13349

Majone, Giandomenico (1996). Regulating Europe. Routledge (på semesterhylden).

Mancha-Navarro, Tomás og Rubén Garrido-Yserte (2008). Regional policy in the European Union: The cohesion-

competitiveness dilemma.  Regional Science Policy & Practice, Vol. 1, No. 1.

Martinsen, Dorte og H. Vollaard (2014). Implementing Social Europe in Times of Crisis: Re-established Boundaries of Welfare, West European Politics. Vol. 37, No. 4, pp. 677-692.

Molle, Willem (2011). European Economic Governance: The quest for consistency and effectiveness. Routledge Studies in the European Economy (på semesterhylden).

Moravcsik, Andrew (1998). The Choice for Europe (1998). Cornell University Press (på semesterhylden).

Neal, Larry (2007). The Economics of Europe and the European Union. Cambridge University Press (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2020). The Ordoliberalisation of the European Union. Journal of European Integration, Vol. 42, nr. 2, side 213-230, DOI:  10.1080/07036337.2019.1658751

Nedergaard, Peter (2017). Klimapolitik – et samfundsperspektiv, Columbus (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter og Holly Snaith (2015). 'As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. Journal of Common Market Studies.

Nedergaard, Peter og Mads Dagnis Jensen (2015). Market integration in Europe and the Nordic Countries: the ambivalent path dependency, I: Wivel, A., Nedergaard, P. & Grøn, C. (red.),  The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge.

Nedergaard, Peter (2013). The Influence of Ordoliberalism in European Integration Processes – A Framework for Ideational Influence with Competition Policy and the Economic and Monetary Policy as Examples.  Downloades fra:  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52331/1/MPRA_paper_52331.pdf

Nedergaard, Peter (2009a). Business and Politics in the European Union: Djoef Publ. (bør anskaffes).

Nedergaard, Peter (2009b). EU – politik og økonomi. Columbus (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2008). The reform of the 2003 Common Agricultural Policy: An advocacy coalition explanation. Policy Studies, Vol. 29, Nr. 2, side 179-195.

Nedergaard, Peter (2006a). Which countries learn from which? Cooperation and Conflict. Vol. 41, No. 4.

Nedergaard, Peter (2006b). Policy Learning in the European Union. The Case of the European Employment Strategy. Vol. 27. No, 4.

Nedergaard, Peter (2006c). Market Failures and Government Failures : A Theoretical Model of The Common 

Agricultural Policy. Public Choice, 127, Nr. 3-4, 2006, s. 385-405.

Nedergaard, Peter (2006d). The 2003 Reform of the Common Agricultural Policy: Against all Odds or Rational Explanations?, Journal of European Integration, bind 28, nr. 3, s. 203-223. https://doi.org/10.1080/07036330600785749

Nedergaard, Peter (2005). Organiseringen af Den Europæiske Union. Handelsskolens Forlag (på semesterhyldes).

Niemann, A. (2012). ”The Common Commercial Policy: From Nice to Lisbon” i: Laursen, F. (ed.), The EU’s Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation, Ashgate.

Nørgaard, Rikke Wetendorff, Peter Nedergaard og Jens Blom-Hansen (2014). ' Lobbying in the EU Comitology System', Journal of European Integration, Vol. 36, No. 5, 4, pp. 491-507.

Radaelli, Claudio M. (2022). Policy Learning and European Integration. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 60, Annual Review, side 12-25.

Raveaud, Gilles (2007). The European Employment Strategy: Towards More and better Jobs?, Vol. 45, No. 2, pp. 411-434.

Rosamond, Ben (2000). Theories of European Integration. Palgrave (på semesterhylden).

Proedrou, Filippos (2020). Behind the EU’s Energy and Climate Policy Conundrum: Erroneous Power Toolbox, Deadlocks and the Way Forward. JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 58, nr. 2, side 402-418.

Rozbicka, Patrycja (2013). Advocacy Coalitions Influencing the Policy Process in the EU. Journal of European Public Policy, Vol. 20, nr. 6, side 838-853.

Rhinard, Mark (2019). ‘The Crisification of Policy-making in the European Union’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 3, pp. 616-633.

Tatham, Michaël og Heather A.D. MBaye (2018). Regionalization and the transformation of Poicies, Politics and polities in Europa. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 56, Nr. 3, side 656-671.

Thompson, Graeme (ed.) (2001). Governing the European Economy. Sage (på semesterhylden).

Udenrigsministeriet (2013). Ny handelspolitisk strategi. Link: http://um.dk/search?q=37)%09Udenrigsministeriet%20(2013).%20Ny%20handelspolitisk%20strategi.&filter=0&lr=lang_da

Vanberg, Viktor (2004). The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism. Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, No. 04/11.

Ville, Ferdi De og Jan Orbie (2011). The European Union’s Trade Policy Response to the Crisis: Paradigm lost or 

reinforced? European Integration online Papers, Vol. 15, Article 2.

Wallace, Helen, Mark Pollack, Christilla Roederer-Rynning og Alasdair R. Young (2020). Eigth Edition. Policy-Making in the European Union. Oxford University Press (bør anskaffes).

Wagner, Ines (2015). The Political Economy of Borders in a ‘Borderless’ European Labour Market’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 53, No. 6, pp. 1370-1385.

Warlouzet, Laurent (2019). The EEC/EU as an Evolving Compromise between French Dirigism and German Ordoliberalism (1957-1995)., Vol. 57, nr. 1, side 77-93.

Wigger, Angela (2023). The New EU Industrial Policy and Deepening Structural Asymmetries: Smart Specialisation Not So Smart. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 61, Nr. 1, side 20-37.

Young, Alasdair R. (2017). ’European trade policy in interesting times’, Journal of European Integration, Vol. 39, No. 7, pp. 909-923.

Det anbefales, at man har en BA i et samfundsvidenskabeligt fag. BA-studerende slutningen af BA-studiet kan dog også deltage.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18434U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Kurset foregår i uge 33 + 34. Mandag d. 12. - fredag d. 23. august 2024
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Nedergaard   (3-747269446d6a77326f7932686f)
Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students