Sekularisme, religion, demokrati – træk i efterkrigstidens europæiske politiske tænkning

Kursusindhold

Når talen falder på religionens rolle i det offentlige liv, bliver følelserne ofte bragt i kog og knivene hvæsset. Debatklimaet bliver hurtigt forholdsvist giftigt, beskyldningerne fyger igennem luften og modstridende synspunkter står uforsonligt over for hinanden, i værste fald med hærværk, vold og drab til følge.

Et omdrejningspunkt i debatterne er de grundlæggende demokratiske værdier og principper, som de primært er blevet formuleret og har udviklet sig i Europa og USA siden oplysningstiden. Sekularisme bliver anset for en af disse grundlæggende værdier, der giver mulighed for fredelig sameksistens mellem forskellige religioner, trosretninger og livsanskuelser. Sekularisme er en politisk doktrin, der fordrer adskillelse af religion og politik og henviser religion til privatsfæren. I den forstand bliver sekularisme anskuet som et centralt demokratisk princip for organisering af den offentlige sfære og regulering af religioner og religiøse borgere. De sidste godt 25 års debatter har imidlertid rejst spørgsmål, om sekularisme er en fredsindstiftende politisk doktrin som intenderet, eller om sekularisme omvendt er med til at skabe konflikter og til tider er i direkte konflikt med religion. Det har ikke mindst givet anledning til drøftelser og undersøgelser af, hvad sekularisme betyder og bliver tilskrevet af mening, og hvordan sekularisme opererer i forhold til religiøse borgere.

Faget vil fokusere på udvalgte debatter i efterkrigstidens europæiske politiske tænkning om sekularisme, religion og demokrati. Første nedslag vil være den rolle kristendemokratisk politisk tænkning har spillet for konstitueringen af forestillinger om et europæisk fællesskab. Andet nedslag vil være mødet mellem europæisk politisk tænkning, kristen såvel som sekulær, og Islam. Tredje nedslag vil sætte de to foregående nedslag i perspektiv i kraft af teoretiske debatter og traditioner i efterkrigstidens politiske tænkning med kritisk teori som omdrejningspunkt.

Engelsk titel

Secularism, religion, democracy

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Department of Political Science, UCPH

 • MSc in Political Science
 • MSc in Social Science
 • MSc in Security Risk Management
 • Bachelor in Political Science

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology

 

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for og diskutere efterkrigstidens europæiske politiske tænkning om sekularisme, religion og politik
 • Identificere historiske og aktuelle problemstillinger om forholdet mellem religion og politik i Europa,
 • redegøre for forskellige teoretiske og analytiske tilgange til spørgsmål om religion og politik

 

Færdigheder:

 • diagnosticere, afgrænse og på videnskabeligt grundlag analysere væsentlige problemstiller om forholdet mellem religion og politik i Europa
 • argumentere struktureret, overbevisende og sagligt, samt overskue egen argumentations udsagnsværdi og rækkevidde
 • vurdere forskellige teoretiske og analytiske tilgange til religion og politik

 

Kompetencer:

 • selvstændigt formulere analytiske spørgsmål og problemstillinger på grundlag af et komplekst materiale med henblik på at gøre disse til genstand for videnskabelig bearbejdning
 • selvstændigt gennemføre en analyse og formidle analysen og dens konklusioner
 • reflektere selvstændigt og kritisk over egen og andres analytiske praksis

 

Oplæg ved underviser og studerende, samtale og aktiv deltagelse, løbende drøftelser af opgaveskrivning, opgaveworkshop

Accetti, Carlo Invernizzi (2015): Relativism and Religion. Why Democratic Societies Do Not Need Moral Absolutes. New York: Columbia University Press.

Accetti, Carlo Invernizzi (2019): What is Christian Democracy? Politics, Religion, and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press.

Accetti, Carlo Invernizzi (2020): “The European Union as a Christian Democracy: A Heuristic Approach,” Journal of European Public Policy, Vol. 27, No. 9, pp. 1329-1348.

Conway, Martin (2020): Western Europe’s Democratic Age. 1945-1968. Princeton: Princeton University Press.

Gordon, Peter E. (2020): Migrants in the Profane. Critical Theory and the Question of Secularization. Yale: Yale University Press.

Göle, Nilüfer (2015): Islam and Secularity. The Future of Europe’s Public Sphere. Durham: Duke University Press.

Habermas, Jürgen (2006): “Religion in the Public Sphere,” European Journal of Philosophy, Vol. 14, No. 1, pp. 1-25.

Hien, Josef & Fabio Wolkenstein (2021): “Where Does Europe end? Christian Democracy and the Expansion of Europe,” JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 59, No. 6, pp. 1623-1639.

Laborde, Cécile (2008): Critical Republicanism. The Hijab Controversy and Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Laborde, Cécile (2017): Liberalism’s Religion. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Shortall, Sarah (2022): “From the Three Bodies of Christ to the King’s Two Bodies: The Theological Origins of Secularization Theory,” Modern Intellectual History (published online).

Vatter, Miguel (2020): Divine Democracy. Political Theology after Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press.

Vatter, Miguel (2021): Living Law. Jewish Political Theology from Hermann Cohen to Hannah Arendt. Oxford: Oxford University Press.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18430U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Institut for Psykologi
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Berg-Sørensen   (3-636475426b6875306d7730666d)
Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students