Hvad er juraen i international politik? (Folkeret)

Kursusindhold

Internationalt samarbejde mellem stater er et samspil mellem politik og jura. Særligt siden oprettelsen af FN er der udviklet et fintmasket net af konventioner, traktater, organisationer, konfliktløsningsorganer og domstole, der tilsammen skaber et net man kan kalde ’den international retsorden’. Krigen i Ukraine, Piratsagen, Syriensbørnene, Taiwan og det sydkinesiske hav er eksempler på juridisk enkle sager, der kompliceres af politiske hensyn. 

 

De fleste internationale konflikter finder deres løsning politisk, hvor international ret spiller en stadigt stigende rolle. Kurset tager derfor afsæt i de politologiske analyser fra faget international politik med henblik på at fokusere på den juridiske ramme og spilleregler ud bag de grundlæggende aktuelle konflikter og temaer: krigens love, flygtninge og migration, havret, klima, verdenshandel, internationale menneskerettigheder. Læg dertil, at der kommer flere og flere globale private aktører, som eksempelvis Tech-giganter, Wagnergruppen m.m.

 

Formålet med faget er, at den studerende kan inddrage juridiske og folkeretlige aspekter i sine analyser og forslag til løsning af internationale politiske problemstillinger.

Engelsk titel

International Law

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Department of Political Science, UCPH

MSc in Political Science

MSc in Social Science

MSc in Security Risk Management

Bachelor in Political Science

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

MSc in Social Data Science

Målbeskrivelse

Viden:

Grundlæggende viden om de folkeretlige principper, havretten, traktatretten samt de internationale konfliktløsningsorganer og internationale domstole, særligt med udgangspunkt i FN.

Færdigheder:

Skal kunne identificere problemstillinger om retsstillingen i

 • konflikter mellem stater, rettigheder og pligter for den suveræne stat, betydningen af statsborgerskab, diplomatisk immunitet,
 • krigens love, international væbnet indgriben i konflikter, folkedrab,
 • samspillet mellem internationale menneskerettigheder, europæiske menneskerettigheder og nationale forfatninger, 
 • internationale straffedomstole,

Internationale organisationer til at løse globale udfordringer om klima, verdenshandel m.m.

Kompetencer:

Med udgangspunkt i de grundlæggende folkeretlige principper, skal man opnå færdigheder i at kunne identificere de folkeretlige problemstillinger i en international konflikt inden for fagets pensum, og anvise hvordan disse principper bruges og kan og indgå i den politiske løsning af konflikten.

Holdundervisning der er bygget op som en vekselvirkning mellem cases og de generelle folkeretlige regler og principper.

International Law, Anders Henriksen

 

Public Law, Insights into Danish Constitutional and Admministrative Law (Udvalgte kapitler. Bogen indgår i pensum på Offentlig ret)

Kompendium: Casesamling med konkrete cases, internationale traktater m.m udarbejdet af underviser og kommunikeres via Absalon.

Det er en fordel (ikke en betingelse) at have bestået faget offentlig ret, da der bygges videre på grundlæggende juridiske principper.

Det bygges endvidere videre på International Politik 2-3 hvor faget fokuserer på at bruge denne viden til at kunne se og arbejde i samspillet mellem politik og jura.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtil prøve på baggrund af synopsisaflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- In the semester where the course takes place: Synopsis oral exam

- In subsequent semesters: Free written assignment

Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18339U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Olsen   (12-736e7c796e7b3778757c6e7749726f7c37747e376d74)
Gemt den 16-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students