Aflyst Dansk udenrigspolitik: teori og empiri

Kursusindhold

Formål: Formålet med seminaret er at søge at tolke hovedlinjerne i dansk udenrigspolitik og Danmarks placering i international politik efter den kolde krig. Der er tale om en bred gennemgang. Centrale temaer i dansk udenrigspolitik som betydningen af skiftet fra kold krig til post kold krig, dansk aktivisme og den øgede brug af militære midler, Danmarks fokus på bestemte internationale organisationer og aktører samt (svingningerne i) Danmarks relativt høje u-landbistand vil blive behandlet i en teoretisk sammenhæng. De teoretiske tilgange, der har været anvendt i litteraturen om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig, vil blive brugt som tolkningsrammer. Det er en væsentlig pointe, at vurderingen af de centrale udviklinger (og hvad der i det hele taget er centrale udviklinger!) i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig afhænger af det teoretiske udgangspunkt, man tager som analytiker.

 

Gennemgangen i valgfaget indeholder følgende elementer:

1. Introduktion og hovedtræk i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig

2. Adaptationsteori

3. Dansk udenrigspolitik i lyset af den internationa­le/regionale polaritet

4. Danmark som småstat/smartstat

5. Historie, lektier og tradition

6. Dansk udenrigspolitik og diskursanalyse

7.  Danmark som semi-integreret udenrigspolitisk aktør med EU

8. International politisk økonomi (IPØ): Konkurrencestaten og dansk udenrigspolitik

8. Diskussion af emner for opgaver

9. Diskussion af dele af opgaver

Engelsk titel

Danish foreign policy: theory and empirics

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Department of Political Science, UCPH

 • MSc in Political Science
 • MSc in Social Science
 • MSc in Security Risk Management
 • Bachelor in Political Science

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

MSc in Social Data Science

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for de centrale teoretiske tilgange til at analysere dansk udenrigspolitik efter den kolde krig.
 • Redegøre for centrale begreber og teori indenfor den empiriske litteratur om forholdet mellem politisk magt og politisk ansvar i repræsentative demokratier.

Færdigheder

 • Forstå de gennemgåede teoriers relevans for tolkningen af centrale empiriske emner i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig, herunder for hvad der er ses som centrale empiriske begivenheder
 • Aktivt anvende de gennemgåede teorier til at analysere centrale empiriske spørgsmål i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig.

Kompetencer

 • Evne til selvstændigt at tolke centrale empiriske spørgsmål i dansk udenrigspolitik fremadrettet ved brug af teoretiske værktøjer. Opmærksomhed om en flerhed af tilgange til at forstå dansk udenrigspolitik.

Forelæsninger, gruppearbejde, diskussion af opgaveudkast
(som udgangspunkt forelæsninger i 1. time om teori og gruppearbejde om empiriske emner i 2. time)

Pensum er på ca. 900 sider

Litteraturliste:

Branner, H. and M. Kelstrup (eds) Denmark´s Policy Towards Europe after 1945. Odense: Odense University Press.

Due- Nielsen og Petersen, N. (eds.) Adaptation and Activism: the Foreign Policy of Denmark 1967-95. Djøf Forlag

Hansen, L. and Wæver, O. (eds) (2002) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge  

Ingebritsen, Neumann, Ghöhl og Beyer (eds.) (2006) Small States in International Relations. University of Washington Press.

Ingebritsen, C (2006) `Norm Entrepreneurs: Scandinavia´s role in World Politics´, pp.273-286  i, Neumann, Gstöhl og Beyer (eds. ) Small States in International Relations. University of Washington Press (23 sider)

Larsen, H (1997) Discourse Analysis and Foreign Policy:  France, Britain and Europe. Routledge.

Larsen, H. (1999) ’British and Danish Policies towards Europe in the 1990s: A Discourse Approach’. European Journal of International Relations 5(4): 451-480

Larsen, H (2005) Analysing Small State Foreign Policy in the EU:the Case of Denmark. Palgrave/Macmillan.

Larsen. H (2017) Teorier om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig. Hans Reitzel: København

Mouritzen et al. Danish Yearbook of Foreign Policy, diverse årgange (Hans Mouritzen med diverse medredaktører).

Mouritzen, H. (1996)`Adaptation: a value conceptualisation´, ss. 1-27 i Mouritzen, Wæver og Wiberg (eds.) European Integration and National Adaptations.

Mouritzen, H, (1996) `Denmark ´, pp. 65-99 i Mouritzen, Wæver og Wiberg (eds.) European Integration and National Adaptations.

Mouritzen, H og A. Wivel (eds) (2005) The Geopolitics of European Integration. Routledge.

Mouritzen, Hans, Ole Wæver, Håkan Wiberg (eds.) (1996) European Integration and National Adaptation. Nova Science Publishers

Neumann, I. og Gstöhl, S. (2006) `Lilleputians in Gulliver´s World´, pp.3-23  i, Neumann, Gstöhl og Beyer (eds. ) Small States in International Relations. University of Washington Press (23 sider)

Pedersen, O. K (2011) Konkurrencestaten. Hans Reitzel

Pedersen, R (2012) 'Danish Foreign Policy Activism: Difference in Kind or in Degree' i Cooperation and Conflict, vol.47 (3):465-483

Petersen, N (1977) `Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behaviour´ i Cooperation and Conflict 12 (4)

 

Wivel, A (2010) `From Small State to Smart State: Devising a Strategy for Influence in the European Union´ i Steinmetz og Wivel (eds.) Small States in Europe: Challenges and Opportunities. Ashgate.

Det er fordelagtigt at have kendskab til international politik svarende til international politik på grunduddannelsen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

DA:
- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  
- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

 

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18181U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Larsen   (2-4d51456e6b7833707a336970)
Gemt den 18-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students