Kernefag: Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i organisationsteorien og behandler både den generiske organisationsteori og teorier, der specifikt vedrører offentlige organisationer. Faget træner de studerendes evne til at analysere ligheder og forskelle mellem de teoretiske perspektiver og diskutere deres styrker og svagheder. Desuden er der vægt på at anvende de teoretiske perspektiver analytisk på en eller flere cases.

 

Der vil være to obligatoriske opgaver i løbet af semesteret, hvor de studerende vil få mulighed for at få feedback inden endelig aflevering. Disse opgaver er karakterbedømte og indgår i fagets portfolioeksamen.

Engelsk titel

Core Subject: Organizational analysis

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret

 

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende kan på videnskabeligt højeste niveau redegøre for udvalgte teorier, metoder og sagsforhold inden for organisationsteori.
 • Den studerende kan reflektere over teoriernes styrker og svagheder.

 

Færdigheder:

 • Den studerende kan i forlængelse heraf selvstændigt identificere og formulere en relevant problemstilling for en konkret organisation.
 • Den studerende kan selvstændigt og kritisk modstille, evaluere og diskutere teorier, kernebegreber og data, der er relevante for belysningen af relevante problemstillinger.
 • Den studerende kan anvende relevante teoretiske perspektiver i en konkret analyse og argumentere konkret og kritisk for valg og fravalg. 

 

Kompetencer:

 • Den studerende kan udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret akademisk analyse og diskussion.
 • Den studerende kan forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde.

De studerende, der søger om optag på kernefagligheden, må forvente en undervisningsform, der lægger stor vægt aktiv inddragelse af de studerende i undervisningen.

Det betyder, at alle studerende forventes at være velforberedte og deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Forløbet vægter de studerendes faglige motivation og engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstart i læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med hver uge.

Pensum udgør ca. 1000 sider. Pensum vil sætte de studerende i stand til at forstå den begrebsmæssige udvikling indenfor organisationsteorien og de skrift der sker i fokus fra arbejdere til ledere, fra formelle til uformelle strukturer, fra processer til resultater, fra studier af enkelte organisationer til studier af populationer og organisatoriske felter.

Offentlig forvaltning 1 og 2 på grunduddannelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm. efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lene Holm Pedersen   (3-706c74446d6a77326f7932686f)
 • Mogens Jin Pedersen   (2-7073436c6976316e7831676e)
Gemt den 26-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students