Introduktion til politologiske problemstillinger

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til problemdrevet politologi ved at præsentere problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og videnskabelige subdiscipliner De studerende introduceres til væsentlige politiske problemstillinger, der inkluderer nogle af politologiens grundbegreber (fx stat, demokrati, magt, legitimitet). Fagets fokus er både nationalt og internationalt, lokalt og globalt.

Som en del af faget gives der en introduktion til de formelle krav, der stilles til en universitetsopgave, og en introduktion til faglig informations- og litteratursøgning.

Engelsk titel

Introduction to problems in Politology

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

 • Viden

  • forstå problemdrevet politologi

  • indsigt i aktuelle politiske problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og videnskabelige subdiscipliner

 • Færdigheder

  • formidle politiske problemstillinger og problemanalyser skriftligt og mundtligt

  • skrive en universitetsopgave, der lever op til de formelle videnskabelige krav

  • udføre informations- og litteratursøgning

 • Kompetencer

  • identificere, definere og analysere politiske problemer

  • reflektere kritisk og metodisk over politologiske analyser

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. I forbindelse med kurset indgår et kursus i litteratur- og informationssøgning og reference- og håndteringsredskaber.

Pensum udgør 325 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Faget er en del af førsteårsprøven for studerende på statskundskab og samfundsfag

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
3,8 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse i form af deltagelse i mindre ugentlige
aktiviteter, som finder sted i forbindelse med holdundervisningen. Aktiviteterne består af 3
indleverede skriveøvelser og 1 mundtlig præsentation samt peer feedback på alle 4 aktiviteter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • forklare problemdrevet politologi
  • redegøre for de aktuelle politiske problemstillinger fra politologiens forskellige forskningsfelter og subdiscipliner
 • Færdigheder
  • gennemføre problemanalyser både skriftligt og mundtligt og fremstille politiske problemstillinger
  • fremstille en opgave på akademisk niveau
 • Kompetencer
  • omsætte viden om problemdrevet politologi til identificering, definering og analysering af politiske problemer
  • tilegne sig ny viden ved at reflektere over problemdrevne politologiske analyser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 12
 • Total
 • 24

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17003U
ECTS
3,8 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Berg-Sørensen   (3-696a7b48716e7b36737d366c73)
Gemt den 13-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students