Aflyst Kriminalitet og hverdagsliv

Kursusindhold

Hverdagslivets rutiner indebærer forskellige risici for kriminel adfærd – det kan være grupper af berusede personer i nattelivet, der øger risikoen for gadevold eller den lette tilgængelighed af stoffer via onlinesalg, der øger risikoen for afhængighed. Sådanne eksempler peger på, at hverdagslivet og dets situationer implicerer varierende ”muligheder” for at kriminalitet overhovedet kan opstå.

Dette kursus vil give en grundig introduktion til den sociologiske og kriminologiske tradition, der teoretiserer kriminalitet i et sådant hverdagsperspektiv – herunder fx rutineaktivitetsteorien, situationel handlingsteori og interaktionelle teorier om vold. Dette perspektiv gør det ikke blot muligt at forstå de konkrete situationer hvor kriminalitet sker, men tilbyder også håndgribelige redskaber til kriminalitetsforebyggelse: Ved at intervenere i hverdagslivets rutiner, er det ofte muligt at mindske mulighedsrummet for at den kriminelle adfærd kan finde sted.

Kurset igennem sammenlignes hverdagsperspektivet med andre teorier, der betoner faktorer, der ligger forud for hverdagssituationen – det lade sig være fattigdom eller psykologiske dispositioner. Sådanne alternative forklaringer integreres i kursets hverdagsperspektiv og anskues som risikofaktorer, der øger situationens mulighedsrum for kriminalitet. Hermed vil kurset også tjene som en generel introduktion til kriminologiens forskelligartede teorier om kriminalitet.

Engelsk titel

The Sociology of Crime in Everyday Life

Uddannelse

Kurset udbydes til studerende på:

 • Global Development
 • Antropogi
 • Security Risk Management
 • Social Data Science

 

Kurset er desuden åbent for meritstuderende og exchange studerende (Bemærk at kurset undervises på dansk og opgaver afleveres på dansk, men norsk og svensk er ligestillet med dansk)

Målbeskrivelse

Viden:

Faget giver de studerende indgående viden om, hvordan kriminelle fænomener kan forstås og forklares i et hverdagsperspektiv – sådan som det er tilfældet inden for nyere sociologisk og kriminologisk teori. Endvidere vil den studerende opnå viden om, hvordan et hverdagsperspektiv relateret sig til kriminologiens andre centrale teoridannelser.

Færdigheder:

Kurset vil sætte de studerende i stand til selvstændigt at analysere kriminelle fænomener i et hverdagsperspektiv. Endvidere vil den studerende opnå viden om styrker og svagheder ved dette perspektiv, herunder hvordan svaghederne kan overkommes gennem integration med andre teorier om kriminalitet.

Kompetencer:

Kurset vil give de studerende kompetencer til at bidrage til kriminalitetsforbyggende indsatser, der i vid udstrækning er informeret af et hverdagsperspektiv på kriminalitet. Endvidere vil kurset opøve de studerendes evner i at kunne identificere og analysere de hverdagslige aspekter ved det sociale liv i det hele taget.

Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, hvor teori og temaer præsenteres og workshops, hvor de studerende diskuterer stoffet og anvender teorierne i cases. For at understøtte sidstnævnte vil kurset invitere kriminalpræventive aktører til at beskrive, hvordan de arbejder i praksis. De studerende forventes ligeledes at anvende deres viden i konkrete observationer i offentlige rum eller online. Timerne vil involvere studenteroplæg om teorier og cases.

Der vil anvendes en endnu ikke bestemt grundbog på kurset, som de studerende bør anskaffe forud kursus. Endvidere vil pensum bestå at videnskabelige artikler.

Kurset forudsætter ingen forudgående viden om kriminologi, men det anbefales dog, at den studerende har grundlæggende viden om sociologisk teori og metode.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Som del af studenteroplæg forventes det, at de medstuderende giver konstruktiv feedback i form af spørgsmål og kommentarer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Synopsis med mundtligt forsvar, individuelt eller gruppe
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find more information on your study page at KUnet.

 

Reeksamen

Synopsis prøve med et eller flere stillede spørgsmål. Individuelt eller i gruppe. Karakter efter 7- trinsskalaen

Kriterier for bedømmelse

Please see the learning outcome

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16207U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lasse Suonperä Liebst   (3-7b827b4f827e723d7a843d737a)
Gemt den 03-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students