Anvendt Case-analyse

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere til case-begrebet og belyse, hvad en sociologisk case er. Omdrejningspunktet vil være, hvorvidt og eventuelt hvordan man ved analyse af en case kan 53 uddrage en sociologisk problematik fra et socialt problem eller en konkret hændelse, begivenhed, situation eller fænomen. Dette inkluderer arbejde med hvorledes en case kan specificeres og eventuelt have sin egen udsigelseskraft samt sætte processer i gang, fx i tænkning, idéudvikling, innovation og politik. Introduktion til case-baserede metoder, processtudier, systematisk konstruktion af cases samt udførelse af case-analyser komparativt vil sammen med, hvad casemetoder og –analyser kan kritiseres for, indgå som centrale dele af kurset.

Engelsk titel

Applied Case-Study Analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus 6. semester BA på Sociologiuddannelsen

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

 

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal kunne:

 • redegøre for, hvad en sociologisk case er
 • reflektere over, hvilke metoder og teorier der er bedst til at analysere en udvalgt case
 • redegøre for forskellige typer af cases, fx teoretiske, empiriske eller metodiske cases
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med konstruktion af cases.

 

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • tilrettelægge eller finde en case, der kan illustrere en sociologisk problematik
 • specificere en case, så det er tydeligt, hvad casen er en case om
 • identificere, hvori den sociologiske problematik ved en given case består.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • planlægge og gennemføre en sociologisk case-baseret undersøgelse
 • demonstrere casing og vise, hvad casen sociologisk kan bruges til
 • vurdere anvendeligheden af en case til at belyse noget eller sætte en proces i gang.

Hold og gruppe -undervisning
Forelæsninger

Porteføljeopgaver:
1. Mødeplan for første møde med organisationen eller første projektforslag til organisationen
2. Projektbeskrivelse som aftalt med organisationen
3. Delrapport til organisationen midtvejs i projektet
4. Slutprodukt til organisationen
5. Kort opskrivning fra alumnekaffe
6. Præsentation for studerende gruppen om de mest interessante resultater eller læringspunkter fra case
7. Refleksionsopgave - brug af sociologi i min professionelle fremtid

Der er kun potentielt et lille fælles pensum for kurset.  De studerende opbygger deres eget pensum på baggrund af deres specifikke fokus på deres case.

grund af undervisningen i små grupper vil der være konstant feedback mellem underviseren og de studerende.
Grupperne mødes også i grupper af samme interesse - og giver hinanden feedback på deres cases.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
OBS: Gælder for dig, der er indskrevet i 2020 eller tidligere:

Aktiv deltagelse
Bedømmes med Bestået/Ikke bestået.

Den aktive deltagelse indebærer løbende aflevering af følgende opgaver:
Team charter
Problemformulering
Udkast af case beskrivelse
Afsluttende case rapport
Individual læringsrefleksion og
Pitch (mundtligt og ppt).
OBS: Gælder for dig, der er indskrevet i 2021 eller senere:

Porteføljeeksamen
Bedømmes med 7-trins skalaen

Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16118U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
Vejl. 110 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ghita Dragsdahl Lauritzen   (3-76737b4f827e723d7a843d737a)
Underviser

Ghita Dragsdahl Lauritzen
Mathias Wullum Nielsen

Gemt den 26-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students