Sociologisk teori og faghistorie

Kursusindhold

Faget introducerer til udviklingen af sociologisk teori ved at behandle hvordan klassiske teoretikere har undersøgt nogle af de grundlæggende spørgsmål som definerer sociologi som en forskningsdisciplin, der søger at forstå det moderne samfunds grundlæggende egenskaber og udviklingstræk. De studerende vil blive introduceret til kanoniske tekster, der beskæftiger sig med spørgsmål om hvad gør samfund mulig og hvordan fungerer samfund. Sociologer har behandlet disse spørgsmål fra varierende analytiske og metodologiske udgangspunkter, hvilket har ført til dannelsen af distinkte tilgange og etablerede formative teorier, som fortsat anvendes af nutidige sociologer, der videreudvikler dem for at forstå både klassiske problemstillinger men også nye sociale fænomener og praksisser.

Kurset introducerer til tilgange som konfliktteori, konsensusteori, systemteori, utilitaristisk teori, interaktionistisk teori, kritisk teori, pragmatisk teori mv. Disse tilgange inddrages i forhold at forstå problemstillinger som magt og ulighed, strategisk handlen, social struktur og værdier, samt spørgsmålet om meningsdannelse og social konstruktion. Problemstillinger som moderne sociologi har være optaget af fra begyndelsen af og som den stadig er optaget af.

Engelsk titel

Sociological Theory in a Historical Perspective

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen.

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Political Science
 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
 • Bachelor and Master Programmes in Anthropology 
 • Master programme in Global Development

 

Indskrevne studerende tilmelder sig selv direkte via blanket i selvbetjeningen på KUnet uden en forhåndsgodkendelse.


Kontakt studieadministrationen på den enkelte uddannelse for specifikke spørgsmål.

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Målbeskrivelse

Viden

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

 • Beskrive sociologiens historiske og mangesidede karakter som intellektuel virksomhed definere de grundlæggende spørgsmål om hvordan samfund og social orden muliggøres og af de dynamiske spørgsmål som sociologer har fokuseret på før og nu
 • Opstille forskellige sociologiske traditioner eller tilgange og evnen til at vurdere deres relative fordele og ulemper.

 

Færdigheder

Gennem faget lærer de studerende at:

 • Identificere hvilke centrale spørgsmål og problemer sociologisk forskning og sociologiske tekster fokuserer på samt hvilken tradition de er formet af
 • Udpege de centrale udviklinger inden for forskellige teoretiske tilgange og desuden forklare tidligere forsøg på at forene hvad der oprindeligt så ud til at udgøre modsatrettede anskuelser inden for sociologien.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • Skelne mellem hovedtrækkene ved forskellige teoretiske tilgange og deres respektive forklaringsprincipper, i forhold til at udpege social (inter-)aktion og samfundsmæssige strukturer
 • Redegøre for centrale teorier og begreber
 • Reflektere over den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Forelæsninger og løbende opgaveskrivning og peer feedback herpå

Pensumplan oploades i Absalon.

Grundbog læses i kombination med udvalg af klassiske sociologisk tekster.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende peer feedback på opgaveskrivningen som de studerende arbejder på i undervisningsforløbet

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Se detaljer for prøveformen i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Kapacitet
Vejl. 120 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
 • Institut for antropologi
 • Institut for Psykologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Poul Poder   (2-7e7e4e817d713c79833c7279)
 • Christian Borch   (3-7277714f827e723d7a843d737a)
Gemt den 15-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students