Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

Engelsk titel

Neuropsychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornodne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersogelse og intervention.

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

 • Redegøre for centrale neuropsykologiske teorier, begreber, empiri og interventionsformer.
 • Anvende disse begreber og teorier i analysen af neuropsykologiske problemstillinger og forholde sig kritisk og diskuterende til empirisk viden, fortolkning og interventionsforslag.
 • Afgrænse og (re)formulere en neuropsykologisk problemstilling på baggrund af kendskab til teorier og empirisk viden indenfor fagomradet.
 • Søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Belyse styrker og svagheder ved teorier og empiri ved at sammenligne med andre teorier og metodiske tilgange til problemstillingen, og gennem demonstration af empirisk viden.
 • Reflektere kritisk over problemstillingen, den inddragne viden og analyse i en diskussion

Forelæsning

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15300U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36 eller uge 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. per ECTS

Skemagruppe
B
Kapacitet
Forelæsnings ca. 100 studerende
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Randi Starrfelt   (15-7c6b786e73387d7e6b7c7c706f767e4a7a7d8338757f386e75)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students