Valgfag: Forståelser af stress og interventioner mod stress på individ, gruppe, ledelse og organisatorisk niveau

Kursusindhold

Indhold:

Antallet af danskere, der oplever et højt stressniveau, er stigende og udgør dermed en folkesundhedsudfordring. Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21% i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021, ifølge Sundhedsstyrelsen (2022).

Langvarig stress kan have alvorlige konsekvenser for både den mentale og fysiske sundhed. Stress kan føre til symptomer som angst, depression og søvnløshed og øge risikoen for hjertesygdomme, diabetes og andre sundhedsproblemer. Mange personer, der oplever stress, søger hjælp fra psykologer eller andre sundhedsprofessionelle, enten via deres arbejdsplads, lægen eller en privatpraktiserende psykolog.

Formålet med dette kursus er at give dig den grundlæggende viden om stress, herunder årsager til stress, forebyggelse og håndtering af stress samt intervention og behandlingsmuligheder for personer med stressrelaterede sygdomme. Vi vil også fokusere på, hvordan du som psykolog kan støtte en god tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

Kurset vil tage udgangspunkt i stress fra forskellige perspektiver og særligt fokusere på stress på arbejdspladsen. Vi vil analysere kilder til stress og relevante interventioner på både individ-, gruppe-, ledelses- og organisatorisk niveau.

Kurset veksler mellem teoretiske og empiriske perspektiver, refleksionsøvelser og casearbejde

Engelsk titel

Teories of stress and interventions against stress at individual, group, leadership and organizational levels

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af de faktorer i arbejdslivet, der kan føre til stress hos medarbejdere og ledere.
 • Viden om de interventioner, som psykologer kan benytte på organisatorisk, ledelsesmæssigt, gruppe- og individniveau for at forebygge, håndtere og behandle stress samt for tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding.
 • Viden om danske systemer såsom arbejdsskadesystemet, arbejdstilsynet mv., når en medarbejder sygemeldes med en arbejdsrelateret psykisk lidelse, for eksempel stressrelateret sygdom.

 

Færdigheder:

 • Evne til at analysere en given stressrelateret problemstilling på en arbejdsplads og foreslå relevante interventioner på individ-, gruppe-, ledelses- og organisatorisk niveau.
 • Indsigt i forskellige typer af stressbehandling, deres effekter og metoder.
 • Forståelse af kompleksiteten og interaktionen mellem forskellige systemer i forbindelse med en stresssygemelding og tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding. Evne til at foreslå aktører, der bør inddrages, og hvordan de bør inddrages, i forbindelse med stresssygemeldinger.

 

Kompetencer:

 • Evne til at identificere en problemstilling om stress på en arbejdsplads og foretage en helhedsorienteret analyse af problemstillingen for at kunne foreslå relevante interventioner på individ-, gruppe-, ledelses- og organisatorisk niveau.

•     Kvalificering af overvejelser i forhold til at tilrettelægge behandling af personer, der er syge med en stressrelateret sygdom.

 

Holdundervisning

Valgfag (BA) (7,5 ECTS):  ca. 600 ns

500 siders obligatorisk pensum

BA studerende 100 siders selvvalgt

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden opgave med valgmuligheder.

Forskningsundersøgelse i essay-form.

Deltagerne opstiller et forskningsspørgsmål (teoretisk eller empirisk) og udarbejder et forskningsdesign til at undersøge dette spørgsmål gennem udforskning af specifikke hypoteser.

Opgaven skal (som minimum) indeholde:
a) Introduktion: En introduktion til forskningsspørgsmålet og en beskrivelse af formålet med opgaven.
b) En redegørelse for relevant litteratur, der belyser den teoretiske baggrund for undersøgelsen
c) En beskrivelse af den/de metode(r), der anvendes til undersøgelsen.
d) Diskussion af de potentielle implikationer af undersøgelsens forventede fund.

Forskningsundersøgelsen skal derudover indeholde en forside, et abstract og relevante referencer. Den skal skrives i APA-stil og skal som udgangspunkt have en længde på max 12 normalsider ved 1 studerende, 15 normalsider ved 2 studerende og 18 normalsider ved 3 studerende.
Studerende vil modtage supervision og feedback fra både underviser og medstuderende vedrørende deres forslag til forskningsundersøgelse og implementering af denne i løbet af kurset.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen ved alle valgfag/fordybelsesfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

 

Den aktive deltagelse består af:

1) Gruppediskussioner, der tager udgangspunkt i relevant pensum.

2) Gruppearbejde, hvori der arbejdes med cases og eksempler på interventioner.

3) Mundtlige præsentationer, hvor studerende øver mundtlig præsentation af en stressrelateret problemstilling og argumentation for valg af relevant(e) intervention

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21759U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Yun Ladegaard   (13-84807939776c6f70726c6c7d6f4b7b7e84397680396f76)
Underviser

Yun Ladegaard

Gemt den 20-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students