Personlighedspsykologi

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle, og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet, personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at bibringe den studerende et samlet overblik og kendskab til grundlæggende teorier, deres anvendte metoder, inklusivt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at komme med eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til personlighedspsykologisk testning, dens muligheder og begrænsninger.

Engelsk titel

Personality Psychology

Uddannelse

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder


Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer

 • kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og begrænsninger
 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnkraft
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af mindre, skriftlige opgaver. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Ingen særlige forudsætninger.

Ikke relevant

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 12 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 112

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

800 kr. pr ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simo Køppe   (11-7a7074763572766c77776c47777a8035727c356b72)
 • Tone Roald   (10-7a75746b34787567726a4676797f34717b346a71)
Gemt den 21-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students