Antropologiske perspektiver I

Kursusindhold

’Antropologiske Perspektiver 1’ præsenterer klassiske antropologiske analyser og konkrete etnografiske eksempler fra hele verden inden for centrale antropologiske temaer såsom feltarbejde og etnografi, global historie, etnicitet, migration, religion, slægtskab, økologi og politik. Faghistoriske kontekster præsenteres som baggrund for at forstå de enkelte videnskabelige artiklers fremstilling.

Engelsk titel

Anthropological Perspectives I

Målbeskrivelse

Viden

 • Have viden om specifikke antropologiske problemstillinger og de enografiske forhold og begreber, der knytter sig til de præsenterede temaer

 

Færdigheder

 • kunne identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger der er repræsenteret i pensum.
 • kunne udvælge, referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder forfatterne anskuer et givet emne på.
 • kunne anvende analytiske begreber på tværs af etnografiske eksempler.

 

Kompetencer

 • kunne identificere karakteristika og argumentationslogikker i antropologisk (og beslægtet) videnskabeligt materiale.
 • kunne formidle antropologisk videnskabelig viden mundtligt og skriftligt.
 • kunne organisere, give og modtage feedback på en professionel måde.

Undervisningen foregår med en ugentlig forelæsning og to holdundervisninger. Forelæsningerne, som introducerer til kursets temaer varetages af den faglige koordinator og andre ansatte ved Institut for antropologi. Holdundervisningen består af oplæg fra underviser, studenteroplæg, plenumdiskussioner og læsegruppearbejde.

Obligatorisk pensum: 1000 sider.

Undervisningen er koncentreret om læsning og diskussion af tekster, som de studerende forinden har forberedt sig på. Teksterne udgør dels kapitler fra en grundbog, dels af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc. Den benyttede grundbog er: Thomas Hylland-Eriksen, 2021. Små steder, store spørgsmål. Innføring i socialantropologi. 4 oplag. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback (skriftligt eller mundtligt) fra underviser på skriveøvelser og eksamensopgaver. I forbindelse med skriveøvelserne introduceres de studerende også til en metode til at give og modtage konstruktiv peer-feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3 små essay-opgaver (á 5.000 anslag) valgt ud af 7 opgaveformuleringer. Den studerende konstruerer en problemstilling til hver af disse opgaveformuleringer. De 3 opgaver er selvstændige opgaver, men afleveres med fælles forside og fælles litteraturliste på Digital Eksamen efter 4 døgn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Øvelser
 • 28
 • Feltarbejde
 • 42
 • Studiegrupper
 • 56
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i højreboks
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cecilie Rubow   (13-6567656b6e6b67307477647179426370766a7471306d7730666d)
Gemt den 09-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students