Udvalgte temaer i sundhedsantropologien

Kursusindhold

Disciplinen omhandler en række aktuelle sundhedsantropologiske temaer fx: Sundhedsfremme og risiko, mental sundhed og kompetence, reproduktiv sundhed, aldring, international sundhed og medikalisering m.fl. Til hvert tema foreslås en række monografier, som den studerende kan vælge imellem. Der kræves desuden en selvstændig litteratursøgning (i pensum indgår 200 sider). Undervejs i modulet undervises i litteratursøgning.

Den studerende vil opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

 • Et dyberegående kendskab til afgrænsede, aktuelle sundhedsantropologiske felter.
 • Evne til at analysere, reflektere og vurdere udvalgte aktuelle problemstillinger og nyere teoriretninger inden for et udvalgt interesseområde.
 • Kendskab til litteratursøgning og kritisk refleksion ovre kilders gyldighed og relevans.
Engelsk titel

Selected Themes in the Anthropology of Health

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi

Målbeskrivelse

Viden og forståelse

 • En dyberegående forståelse af afgrænsede, aktuelle sundhedsantropologiske felter.

 • Kendskab til litteratursøgning.

 

Færdigheder

 • Kan analysere og reflektere over aktuelle problemstillinger og nyere teoriretninger inden for et udvalgt sundhedsantropologisk interesseområde.

 • Kan skabe overblik over relevant litteratur inden for det udvalgte interesseområde.

 • Kan reflektere kritisk over kilders gyldighed og relevans.

   

Kompetencer

 • Kan arbejde selvstændigt med mindre selvvalgte projekter

 • Kan give konstruktiv respons på andre studerendes sundhedsantropologiske projekter.

Undervisningen består af:
Fire seminarer (fredag-lørdag).
10 forelæsninger fordelt på 10 torsdage fra 16.00-18.00.
Èt ltteratursøgningskursus.
Individuel vejledning 2 time.

Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og fremlæggelse af gruppearbejde. Udover de(n) faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Ca. 1400 sider (heraf monografi ca. 200 sider, selvvalgt litteratur 200 sider).

Studerende indskrevet på Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi vil blive kontaktet omkring tilmelding og betaling for uddannelsen. Andre interesserede har muligheden for at følge forelæsningsrækken under Åben Uddannelse.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Fri individuel opgave. Den studerende skal til denne prøve selv udarbejde problemformulering. Bag prøven skal ligge en selvstændig litteratursøgning. Til afgrænsning af tema og udfærdigelse af problemformulering ydes vejledning i mindre omfang. Opgaven kan tænkes som et led i indkredsningen af masterprojektets fokus. Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet.

Vejledning: Til afgrænsning af tema og udfærdigelse af problemformulering ydes 2 vejledningsgange af cirka 45 minutters varighed.

Varighed: Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet.

Omfang: Max. 27.000 anslag.

Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen. Prøven bedømmes af underviser og intern bedømmer.

Prøvesprog: Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: en ny eksamensopgave skal indleveres i den tilhørende reeksamensperiode. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

2. reeksamen: en ny eksamensopgave skal indleveres næste gang kurset udbydes. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har:

 • Evne til at identificere og afgrænse en sundhedsantropologiske problemstilling.

 • Evne til selvstændigt at opsøge, anvende og reflektere over antropologisk litteratur relevant for problemstillingen.

 • Evne til at udføre en selvstændigt analyse ved at koble teori med enten empiri fra eget arbejdsfelt eller fra litteraturen

 • Evne til at begrunde relevansen af den valgte analytiske tilgang i forhold til problemstilling

Evnen til klart at formidle et antropologisk budskab

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 303
 • Seminar
 • 52
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 414

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA20003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Samuelsen   (11-52385d6b777f6f767d6f784a6b787e727c7938757f386e75)
Underviser

Helle Samuelsen
Lise Rosendal Østergaard

Gemt den 10-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students