Grundbegreber i sundhedsantropologi

Kursusindhold

Disciplinen giver en introduktion til sundhedsantropologien. Der fokuseres
på de centrale begreber, teorier og tematikker inden for
sundhedsantropologien. Kurset giver gennem en indføring i udvalgte
teoretiske retninger et historisk overblik og behandler emner som
medicinsk pluralisme, medicinske systemer, sygdoms- og
sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle konstruktioner, sygehistorier og kropsopfattelser. I gennemgang af emnerne lægges der vægt på at give den studerende redskaber til at igangsætte diskussioner og refleksion på egen arbejdsplads, forstå samspillet mellem forskellige sundhedssystemer, som f.eks. det etablerede sundhedssystem og det alternative, såvel som betydningen af sociale og kulturelle sammenhænge for behandler- og patientrelationer i forskellige sundhedsmæssige relationer. Der vil blive lagt vægt på at de studerende i grupper arbejder med formidling af udvalgte monografier. Der arbejdes med responsgrupper.

Læs mere her: Læs mere her: http://sundhedsantropologi.dk/

Engelsk titel

Basic Concepts in the Anthropology of Health

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi, modul 2

Målbeskrivelse

Viden og forståelse

 • Kendskab til centrale teorier og begreber inden for sundhedsantropologien
 • Kendskab til sammenhængen mellem generelle antropologiske begreber og teorier og sundhedsantropologiske analyser.

 

Færdigheder

 • Kan anvende sundhedsantropologiske begreber på konkrete problemstillinger.
 • Kan analyser et sundhedsantropologisk værk og relatere det til større teoretiske og samfundsmæssige sammenhænge.
 • Kan mundtlige fremlægge en analyse af sundhedsantropologiske tekster og forholde sig til dens teoretiske position, metodiske tilgang og dens bidrag til antropologien.
 • Kan skriftligt fremføre et sundhedsantropologisk argument.

 

Kompetencer

 • Kan identificere sundhedsantropologiens brugbarhed i forhold til problemstillinger vedrørende sundhed og sygdom.
 • Kan identificere nye perspektiver og rejse nye spørgsmål i forhold til de problemstillinger der er på spil i eget arbejdsfelt.

Undervisningen på modul 2 består af

· Fire seminarer (fredag-lørdag)
· 10 forelæsninger fordelt på 10 eftermiddage

I alt ca. 70 timers undervisning
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n)
faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Pensum ca. 1400 sider (heraf selvvalgt monografi ca. 200 sider)

Studerende indskrevet på Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi vil blive kontaktet omkring tilmelding og betaling for uddannelsen. Andre interesserede har muligheden for at følge forelæsningsrækken under Åben Uddannelse, læs mere her: http:/​​/​​sundhedsantropologi.dk/​​

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dages skriftlig hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig opgave. Eksamensspørgsmålene formuleres og udleveres af underviserne. Opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med max. 3 personer.
Ved gruppeopgave skal det fremgå tydeligt af opgaven, hvilke studerende der har skrevet hvilke afsnit. Indledning, konklusion samt evt.
delkonklusioner/​​opsummeringer kan skrives i fællesskab. Maksimum 20% af
opgaven må bestå af fælles dele.

Ved individuel besvarelse maks 18.000 anslag.
Ved gruppebesvarelse maks 36.000 anslag

Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Varighed: 14 dages skriftlig hjemmeopgave.

Reeksamen

1. Reeksamen: En ny opgave skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato.

2. Reeksamen: En ny opgave skal afleveres. Den nye opgave indleveres ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende demonstrerer:

 • Evne til at forstå og gøre rede for sundhedsantropologiske tekster.
 • Forståelse af væsentlige sundhedsantropologiske teorier og perspektiver og disse teoriers grundlæggende karakteristika.
 • Evne til at gennemføre en analyse, hvor forskellige synspunkter forholdes til hinanden og diskuteres på en selvstændig.
 • Evne til at lade den antropologiske argumentation bære en teoretisk eller sundhedsfagligt relevant pointe frem.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 303,5
 • Seminar
 • 52
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA20002U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Overgaard Mogensen   (14-6a63707067306f71696770756770426370766a7471306d7730666d)
Gemt den 10-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students