Antropologisk klimalaboratorium: Kyster

Kursusindhold

Kurset fokuserer på aktuelle antropologiske perspektiver på havvandsstigninger, stormfloder, infrastruktur og konkrete klimatilpasningsstrategier. Kurset består af a) indledende læsning af centrale tekster med historiske, antropologiske, tekniske og politiske perspektiver på stormfloder, kystsikring og kystlandskaber, klimamodeller, risiko og tilpasning, samt gæsteforelæsninger af forskere med naturvidenskabelig og/eller økonomisk og juridisk indsigt i klimatilpasning, b) forberedelse og udførelse af kollaborativt feltarbejde på op til 3 dage i en sjællandsk kommune i relation til deres arbejde med kystbeskyttelse og borgerinddragelse, herunder sparring med kommunen og andre samarbejdspartnere, samt afrapportering.

Engelsk titel

Anthropological Climate Lab: Coasts

Uddannelse

From summer 2023 the course is also offered to students at the

- Bachelor and Master Programmes in Psychology

- Master Programme in Social Data Science

- Master Programme in Political Science

Enrolled students register the course through the Selfservice. Please contact the study administration at each programme for questions regarding registration.

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning vil de studerende:

Viden

 • have kendskab til antropologiske og tværvidenskabelige begreber om klimaforandringer, risiko og tilpasning.
 • kunne identificere centrale temaer i relation til videnskabelige og samfundsmæssige problemstillinger for kystbeskyttelse og stormfloder.

 

Færdigheder

 • kunne analysere konkrete empiriske eksempler på samspil mellem humane og non-humane aktørers samspil i forhold til kystbeskyttelse.
 • bidrage til design og gennemførsel af kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af undervisere.

 

Kompetencer

 • kunne samarbejde med andre studerende, herunder give og modtage feedback.
 • kunne anvende de metodiske og analytiske færdigheder i forbindelse med andre eksempler på samfundsmæssige udfordringer i relation til klimaforandringer.
 • reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejde.

Forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.

Obligatorisk pensum: 500 sider.

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage min. 125 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde, behandlet med en kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter og policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier osv.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback undervejs i kurset og skriftlig feedback på eksamen. Diskussioner om kursets indhold og det korte feltarbejde er integreetintegreret i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-7 delafleveringer. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 BA studerende og 37.500 anslag for 1 KA studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag for BA studerende og 47.500 anslag for KA studerende. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag for BA studerende og 52.500 anslag for KA studerende. Ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag for BA studerende og 57.500 anslag for KA studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: Et eksamensessay skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

 

Ved eksamensessay gælder følgende krav:

Én BA-studerende: 21.600-26.400 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 6.750 og maks. 8.250 ekstra anslag pr. ekstra gruppemedlem.

Én KA-studerende: 27.000-33.000 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 8.450 og maks. 10.300 ekstra anslag.

For grupper med både BA- og KA-studerende:
En KA- og en BA-studerende: 31.900 – 38.975 (BA: 14.175-17.325 KA: 17.725-21.650)
En KA- og to BA-studerende: 38.050 – 46.475 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
En KA- og tre BA-studerende: 44.525 – 54.375 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
To KA- og en BA-studerende: 41.000 – 50.050 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
To KA- og to BA-studerende: 47.150 – 57.550 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
Tre KA- og en BA-studerende: 49.775 – 60.725 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA18131U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Skema.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
 • Institut for Psykologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cecilie Rubow   (13-6769676d706d6932767966737b446572786c7673326f7932686f)
Underviser

Cecilie Rubow
Kristoffer Albris
Anne Sofie Beer Nielsen

Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students