Etnografisk tekst

Kursusindhold

Kurset Etnografisk tekst handler om at vie verden sin fulde opmærksomhed og skrive det vigtigste frem, herunder det, som kun beror på en fornemmelse eller følelse. Det handler om at bruge sin fantasi som led i den begyndende etnografiske analyse og i overvejelsen over, hvordan man får sin læser til at tænke med og dermed involvere sin egen forestillingsevne. Endelig handler kurset om at stræbe efter at mestre sit håndværk og kende greb fra fiktionen, der kan tjene den etnografiske tekst.

Vi læser eksemplariske tekster (af antropologer og andre forfattere som arbejder etnografisk) og tekster og bøger om håndværket. Vi læser for at se, hvordan andre etnografers opmærksomhed er reflekteret i deres tekst med henblik på selv at skrive vedkommende etnografi. Med udgangspunkt i etnografisk materiale afprøver vi forskellige genrer (lister, montage og fortælling) og diverse greb (person-, situations- og stedsbeskrivelse, virkelighedseffekter, dialog mm) for at undersøge, hvad de kan bringe frem i materialet, og hvordan det kan bidrage til analytisk indsigt. Og vi bruger vores forestillingsevne, når vi skriver for at opnå indsigt og for at nå vores læsere.

Vi skriver som del af et fællesskab, hvis fornemmeste mål er at skabe bedre tekster. Det gælder for kursusdeltagerne såvel som for underviseren. At skrive er og bliver hårdt arbejde. Selv erfarne skribenter skriver deres tekster om og om igen i forsøget på at skabe en tekst, de kan stå inde for. Vi har alle brug for konstruktiv kritik.

Engelsk titel

Ethnographic text

Uddannelse

From fall 2023 the course is also offered to students at the

- Master Programme in Social Data Science

- Master Programmes in Political Science

- Bachelor and Master Programmes in Psychology

Enrolled students register the course through the Selfservice. Please contact the study administration at each programme for questions regarding registration.

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
Målbeskrivelse

Læringsmål:

Ved kursets afslutning forventes de studerende at have:

Viden

 • Indgående kendskab til det at skrive etnografi som et håndværk
 • Kendskab til greb fra fiktionen, der kan anvendes i etnografiske tekster (person-, situations- og stedsbeskrivelse; virkelighedseffekter (det konkrete), synspunkt (tid og sted hvorfra der fortælles); dialog/monolog).

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes de studerende at:

 • Kunne læse etnografiske tekster med et litterært blik
 • Mestre forskellige etnografiske formgivninger (så som lister, montage, fortælling eller digte).

Kompetencer:

Ved kursets afslutning forventes de studerende at:

 • Skrive en tekst med udgangspunkt i etnografisk materiale, der understøtter et (implicit) argument og fanger læseren vha. en kreativ brug af former og greb, der er blevet præsenteret i løbet af kurset.
 • Skrive etnografi der reflekterer etnografisk opmærksomhed og etnografisk fantasi (som defineret på kurset).

Undervisningsform
Kurset vil bestå af en blanding af 1) korte underviser-oplæg, diverse skriveøvelser i klassen og diskussion af de resulterende tekster i mindre, faste skrivefællesskaber og i plenum; 2) to endags

feltarbejdsøvelser, der er en integreret del af kurset; 3) deling, højtlæsning og feedback på tekststykker skrevet med udgangspunkt i kursusdeltagernes eget etnografiske materiale 4) læsning og diskussion af tekster med det formål at finde inspiration til at skrive, 5) søgning og fund af mindst en eksemplarisk tekst, der ikke er del af kursuslitteraturen og præsentation af tekstens kvaliteter. 5) Vi afrunder kurset med en Etnografisk salon, hvor vi præsenterer uddrag af vores tekster for hinanden.

Undervisningsmateriale:

 • Bundgaard, H. og A. L. Dalsgård (2023): Etnografisk tekst. Om at forstå verden gennem skrift. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 • Narayan, K. 2012, Alive in the writing: Crafting ethnography in the company of Chekhov, Chicago: University of Chicago Press.
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig såvel som skriftlig feedback er væsentligt for at skabe bedre tekster. Peerfeedback i faste skrivegrupper (mundtlig og skriftlig) og underviser feedback på udvalgte portfolio-opgaver er derfor en integreret del af kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 2 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-5 delafleveringer,. inklusiv en AntroStorie. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 BA studerende og 37.500 anslag for 1 KA studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag for BA studerende og 47.500 anslag for KA studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA/ KA/ eksterne studerende

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA18126U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
 • Institut for Psykologi
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Bundgaard   (15-6e6b72726b34687b746a6d6767786a4667747a6e787534717b346a71)
Gemt den 15-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students