Projektorienteret forløb i udlandet

Kursusindhold

Den studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i udlandet i løbet af Kandidatuddannelsen på 30 ECTS. Et projektorienteret forløb hører til i kategorien ikke-konstituerende valgfag (nabofag).

 

Det projektorienterede forløb i udlandet skal være fagligt relevant for kandidatuddannelsen i Økonomi. Formålet med projektorienterede forløb i udlandet er at styrke den studerendes muligheder på det internationale jobmarked.

 

Projektorienteret forløb kan kun finde sted i de organisationer, som fremgår af nedenstående positivliste, hvor der udføres akademisk arbejde og hvor der er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant vejledning:

 • Danske officielle repræsentationer i udlandet (f.eks. ambassader og konsulater)
 • Andre landes officielle, udenlandske repræsentationer uden for Danmark (f.eks. svenske eller tyske ambassader og konsulater)
 • Organisationer i FN-systemet uden for Danmark
 • EU-organisationer (EU Kommissionen, Europa Parlamentet, Europarådet)
 • Verdensbanken og regionale udviklingsbanker (f.eks. Asian Development Bank)
 • IMF
 • OECD
 • WTO
 • ECB
 • BIS

Listen over godkendt steder er begrænset til relevante organisationer for økonomer, hvor erfaring med arbejdet kan være meget vanskeligt at opnå gennem studenterjobs og frivilligt arbejde i Danmark.

Projektorienterede forløb hos internationale virksomheder og NGO’er kan ikke godkendes. Ligeledes kan projektorienterede forløb i Danmark ikke godkendes.

Et projektorienteret forløb i en af de organisationer, som fremgår af positivlisten, kan give den studerende mulighed for at høste relevant erfaring, som det er vanskeligt at opnå på andre måder. 


Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af studieleder.

Engelsk titel

Titel på engelsk: Academic Internship abroad

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af ​​projektorienteret forløb forventes den studerende at kunne:

 

Viden
 

 • Kritisk og selvstændigt reflektere over og diskutere anvendte økonomiske teorier og metoder til et valgt emne
 • Demonstrere viden om og analytisk indsigt i organisationen, hvor praktikken gennemføres.
   

Færdigheder
 

 • Anvende og diskutere relevante teorier og metoder i en praktisk sammenhæng.
 • Selvstændigt sammenfatte og analysere et emne i en velstruktureret skriftlig opgave
 • Udføre og implementere en økonomisk baseret analyse i en praktisk sammenhæng

 

Kompetencer
 

 • Selvstændigt analysere og anvende akademisk litteratur, der er relevant for en konkret problemstilling
 • Kommunikere information og fortolkninger rettet mod specifikke målgrupper i et korrekt, klart og flydende sprog.
   

Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning
Intern vejleder
Studerende skal indgå en vejledningsaftale med en fuldtidsansat underviser på Økonomisk Institut. Vejlederen har ansvaret for at sikre, at læringsudbyttet opnås på arbejdsstedet.
Ekstern vejleder
Studerende skal tildeles en ekstern vejleder ansat på det akademiske praktiksted. Den eksterne vejleder udvikler og evaluerer løbende den faglige praktik sammen med den studerende i overensstemmelse med det forventede læringsudbytte

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af studieleder.

Den studerende skal udfylde og underskrive en ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.

Aftalen om projektorienteret forløb er en skriftlig aftale mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Der skal være tale om en formaliseret tilknytning af en vis varighed. Et projektorienteret forløb skal som minimum svare til 5 måneders fuldtidsarbejde svarer til 30 ECTS.

Den samlede forventede arbejdsbelastning for det projektorienterede forløb:
("Projektarbejde" angiver den forventede arbejdstid på projektstedet)

Projektorienteret forløb på 30 ECTS:
Projektarbejde 704 timer (practical training)
Forberedelse og eksamen 120 timer (preparation and exam)
I alt 824 timer

Mundtlig
Individuel
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuel skriftlig opgave
Omfanget af projektrapporten er: 15-20 sider (á 2400 tegn)
Hjælpemidler

Alle hjælpermidler er tilladt. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Kriterier for bedømmelse

Eksamen bedømmes ud fra kursets målbeskrivelse (viden, færdigheder og kompetencer).

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 824
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08431U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Markussen   (16-81757c7a6e803b7a6e7f78828080727b4d72707c7b3b78823b7178)
Gemt den 22-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students