Seminar: Anvendt Corporate Finance (F)

Kursusindhold

Formålet er for den studerende, at tage udgangspunkt i et emne der behandles i ”Finance” og relatere dette til virkeligheden. ”Anvendt” betyder at seminar-paperet skal henvende sig til en der praktiserer finance, og give en anbefaling på baggrund af analysen, gennemført i paperet. Eksempler på emner er:

 • Værdiansættelse af en virksomhed
 • Optimal kapitalstruktur
 • Optimal investeringsstrategi
 • ESG-investeringer og konsekvenser
 • Eksempler, konsekvenser (og løsninger) på financial distress i praksis
 • Asset specificity og kapitalstruktur
 • Industrisammenligninger
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research (fx interview) af CFO
 • Empirisk test af fx rating, kapitalstruktur, likviditet, R&D
 • Computersimuleringer

Researchnote til arbejdsgiver

Engelsk titel

Seminar: Applied Corporate Finance (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er en del af Finansierings linjen (F) på Økonomistudiet.

 

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

Det er ikke muligt at deltage i dette seminar, hvis man har bestået den engelske version: The Seminar Applied Corporate Finance (AØKK08116U)

Dette seminar er et bredt seminar og alle finansielle emner/områder kan behandles. Der er således en bred relation til alle andre finansielle kurser.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen, samt at kunne:

 • Strukturere et paper.
 • Argumentere og fremlægge argumenter i et paper.
 • Analysere teori og data.
 • Anvende en analyse på en real-life situation.
 • Videreudvikle konklusionen af en analyse så den er anvendelig og relevant for en person der praktisere ”finance”.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

Der er ikke noget bestemt pensum.

Det er anbefalet at den studerende har taget et basic finance-fag, som fx ”Financial Decision Making”. Derudover forventes det (men ikke kræves), at den studerende har mindst et andet mere avanceret finance-fag. Kendskab til financial accounting er anbefalet.

BA i Økonomi eller lignende. Det er en forudsætning at den studerende har taget et basic finance fag, som fx ”Corporate Finance and Incentives”.

Periode/ frist:
Uge 6: Kick-off møde af 2-4 timers varighed evt. opdelt i 2x2 timer. Mødet kan ikke afholdes tidligere end den angivne periode.
1. marts kl. 10.00: Seneste dato for aflevering af aftaledokument/​projektbeskrivelse uploadet i Absalon. Der må gerne afleveres før denne dato, dog efter Kick-off mødet.
1.- 23. maj: Afholdelse af præsentationer/​workshops af én eller flere hele eller halve dages varighed inden for den angivne periode*.
Fælles eksamensdato for alle seminarer primo juni (se eksamensplan). Den studerende uploader sin seminaropgave i Digital Eksamens portalen til bedømmelse. Eksamensdatoen kan ikke ændres.

Efterårssemester:

Periode/ frist:
Uge 36: Kick-off møde af 2-4 timers varighed evt. opdelt i 2x2 timer. Mødet kan ikke afholdes tidligere end den angivne periode.
1. oktober kl. 10.00: Seneste dato for aflevering af aftaledokument/​projektbeskrivelse uploadet i Absalon. Der må gerne afleveres før denne dato, dog efter Kick-off mødet.
20. november- 11. december: Afholdelse af præsentationer/​workshops af én eller flere hele eller halve dages varighed inden for den angivne periode*.
medio december fælles eksamensdato for alle seminarer (se eksamensplan). Den studerende uploader sin seminaropgave i Digital Eksamens portalen til bedømmelse. Eksamensdatoen kan ikke ændres.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Seminaropgaven skal være udformet på dansk ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

Hvis en studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed skal det understreges, at der skal lægges særligt fokus på de finansielle aspekter frem for de strategiske og regnskabsmæssige. Der skal således lægges særligt vægt på ”cost of capital”, risiko (beta), kapitalstruktur mm.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Eksamensdatoerne findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Er en seminaropgave med synopsis, se  studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer.

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

De studerende bliver bedømt efter tre kriterier, som er struktur, indhold / analyse og anvendelse. Struktur handler om hvor godt argumentationen er gennemført igennem paperet. Indhold / analyse handler om hvor dybt teori og data er analyseret – dette er den traditionelle opfattelse af ”academic rigor”. Slutteligt handler anvendelse om, i hvor høj grad den studerende er i stand til at analysere et ”real life” problem, og anvende finance teori til at løse dette problem på en konkret og relevant måde for praktikeren.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08345U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Skema: Se "Bemærkninger".
Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Kapacitet
Ubegrænset. Studerende inddeles på hold senere efter nærmere aftale med kursusansvarlig.
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Godt Gregersen   (21-6f6b6d6d676e3069716676306974676967747567704267657170306d7730666d)
Underviser

Mikkel Godt Gregersen (mikkelgodt@me.com)

Gemt den 04-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students