Programmering og statistik med SAS

Kursusindhold

Inden for SAS-programmering gennemgås de mange programmerings muligheder i et SAS datastep, konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker. Af specielle emner kan nævnes håndtering af tekstvariable, do-løkker, arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse, diskriminansanalyse og beslutningstræer.

Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag fra 4. semester.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

From spring 2024 the course is also offered to students at the

- Master Programme in Social Data Science

- Master Programme in Political Science

Enrolled students register the course through the Selfservice. Please contact the study administration at each programme for questions regarding registration.

 

The course is open to:

 • Exchange and Guest students from abroad
 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og forstå database strukturen i SAS.
 • Forklare de mange muligheder for at lægge data tilrette ved hjælp af SAS
 • Beskrive SAS-procedurernes opbygning
 • Forstå opbygningen af ikke-trivielle SAS-programmer

 

Færdigheder:

 • Udføre praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • Anvende SAS procedurer
 • Fremskaffe information ud fra SAS's hjælpefaciliteter med henblik hurtigt at anvende (endog ukendte) SAS-procedurer til løsning af et konkret statistisk problem

 

Kompetencer:

 • Fremskaffe statistiske resultater ved hjælp af de statistiske procedurer i SAS også selvom disse procedurer er ukendte.

Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner. Under forelæsningerne regnes en del øvelsesopgaver, hvor studerende afprøver SAS.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Forelæsningsnoter i form af udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.

Kurset "Sandsynlighedsregning og Statistik" og Økonometri I, hvor Økonometri I som minimum bør følges sideløbende med "Programmering og statistik med SAS".

For deltagere fra andre studier kræves et introducerende statistikkursus.

Forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2324/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv

 

Feedback gives mundtligt under forelæsningerne ved at gennemgå de øvelsesopgaver, som studerende arbejder selvstændigt med i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3,5 timer
Prøveformsdetaljer
Individuel bunden hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
Intern bedømmelse.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08186U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Milhøj   (13-47746a6b787934536f726e7570466b69757434717b346a71)
Underviser

Se "Kursusansvarlige"

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 22-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students