Erhvervsret (F)

Kursusindhold

Deltagerne vil blive introduceret til den juridiske metode, retskilderne, deres udvikling og anvendelse, retssystemets opbygning og funktion samt en række retsområder, der har væsentlig betydning i erhvervssammenhæng, herunder Aftale- og kontraktsret, køberet, kreditkøb, internationale køb, køb og salg af fast ejendom og tjenesteydelser. Reglerne om erstatning uden for kontrakt og forsikring samt reglerne om produktansvar. Regler vedrørende lån, kreditgivning og sikkerhedsstillelse for samme i form af pant og kaution. Ansættelsesretlige regler, herunder funktionærretten, Regler vedrørende virksomheders juridiske organisering i form af anparts-eller aktieselskaber, interessentskabet, kommanditselskaber m.m. Reglerne for markedsføring og konkurrenceret samt immaterielretten i form af ophavsret, patentret, varemærkeret m.m., og endelig insolvensret (konkursret).

 

De enkelte områder belyses med udgangspunkt i pensum, ved gennemgang af domme og med konkrete eksempler fra dagligdagen.

 

Faget sigter ikke på at gøre økonomer til jurister, men på at give de studerende kompetencer til at samarbejde med revisorer, jurister og andre, der arbejder med erhvervsretlige problemstillinger.

Engelsk titel

Business Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

Faget er en del af finansierings linjen på økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

From spring 2023 the course is also offered to students at the

- Master Programme in Social Data Science

- Bachelor and Master Programmes in Sociology

- Master Programme in Political Science

Enrolled students register the course through the Selfservice. Please contact the study administration at each programme for questions regarding registration

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå lovtekster og lovenes anvendelse

 • Redegøre for lovgivningens funktion og formål

 • Identificere juridiske problemstillinger

 

Færdigheder:

 • Vurdere i hvilket omfang en problemstilling indeholder juridiske elementer

 • Analysere enkle juridiske problemstillinger

 • Argumentere for valg af løsning på et juridisk problem

 • Præsentere et kvalificeret bud på en juridisk problemløsning.

 

Kompetencer:

 • Tage ansvar for håndtering af juridiske problemstillinger – enten på egen hånd eller ved at kunne vælge rådgivere med rette specialkompetencer til at medvirke.

 • Igangsætte erhvervsinitiativer med basal juridisk afklaring

Forelæsninger.

Børge Dahl: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv (nyeste udgave)  ISBN 9788757449068

Der er ingen anbefalede faglige forudsætninger ud over studiets adgangskrav.

Faget forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer hos de studerende ud over interessen for at sætte sig ind i et fagområde, der ligger uden for studiets kerne.

Dette er et ikke-konstituerende valgfag

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F23; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemidler er tilladt til den skriftlige ITX-eksamen.

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige ITX-eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
Den mundtlige reeksamen har ekstern censur.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

20 minutters mundtlig reeksamen uden forberedelse.

Ingen hjælpemidler tilladt. 

 

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen i august. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden form, dato og et andet tidspunkt samt sted end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på  bachelor og kandidat.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Vendelbo   (26-506c666b64686f3159687167686f657231706c6e6e686f7668714368667271316e7831676e)
Underviser

Se "Kursusansvarlige"

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 15-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students