Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Receptionen af den bibelske Paulus i moderne film og post-moderne filosofi

Kursusindhold

Når det gælder filmatiseringer af Bibelen, er evangeliernes Jesus en veritabel Hollywood-superstar sammenlignet med Paulus. Det har åbenbart været vanskeligt at omsætte den paulinske begrebslighed til den repræsentative kunst. Det problem er ikke nyt. Allerede den tidlige kristendom fandt det nødvendigt at oversætte Paulus’ korsfæstede og opstandne kristusfigur til episk stof, så fortællingerne om den jordiske Jesus' liv og virke kunne stimulere imaginationen – og dermed efterfølgelsen. Først i den sidste halvdel af det tyvende århundrede fik Paulus sit visuelle gennembrud, i og med at en række markante filmskabere gav Paulus – om ikke altid hovedrollen – så dog en helt central rolle i deres quasi-dokumentariske værker.

Det er bemærkelsesværdigt, at disse visualiseringer af den bibelske Paulus finder sted i en bestemt periode og blandt en bestemt gruppe af instruktører: nemlig, som de store italienske filmmageres reaktion på Compromesso storico – forestillingen om en forening af katolicisme og kommunisme – i italiensk politik (og denne idé sammenbrud i tiden med Brigate Rosse): Pier Paolo Pasolinis San Paolo (1966, publiceret posthumt i 1977); Roberto Rosselinis Atti degli apostoli (1969) og Martin Scorseses noget senere The Last Tempatation of Christ (1988). En egentlig silver screen produktion featuring Paulus er det dog aldrig blevet til. Pasolinis San Paolo foreligger alene som et aldrig filmatiseret manuskript. San Paolo er et allegoriske take på Apostlenes Gerninger, hvor det antikke plot oversættes til moderne kapitalisme kritik. I Rosselinis filmatisering – en low-budget serie sendt prime-time over fem søndage på det nationale italienske fjernsyn (RAI) – leverede Apostlenes Gerninger plottet, mens stof hentet fra brevenes monologer blev brugt til at bygge Paulus-figurens profil op. I en ramme af neo-realisme med et stærkt, næste real-time fokus på håndens arbejde får Paulus lov at levere en utopisk vision for det historiske kompromis. I Scorseses The Last Tempatation of Christ har Paulus i en stærkt omdiskuteret (drømme?) sekvens en helt central birolle som en skurk og bedrager, der er villig til at slå ihjel for realiseringen af sit utopiske projekt.

Det interessante ved disse filmatiseringer er, at de på trods af – eller måske netop på grund af – de forskellige roller, som de tildeler Paulus, danner baggrund for og formidler interessen for Paulusfiguren hos moderne filosoffer som Alain Badiou og Slavoj Zizek.

Udgangspunktet for kurset vil være studiet af de filmiske værker/manuskripter. Under inddragelse af moderne filmteori (Deleuze, Schrader, Marks og Zizek), som tager værkernes æstetik alvorligt, vil vi analysere filmatiseringerne/manuskripterne med henblik på at drøfte deres Paulusbillede. Denne drøftelse vil danne afsæt for en læsning og drøftelse af filosoffernes brug af Paulus.

Engelsk titel

The Reception of the Biblical Paul in Modern Movies and in Post-modern Philosophy

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEANTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVNT3U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere

Målbeskrivelse

I overensstemmelse med Studieordningen tilstræbes det, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret og specialiseret viden om udvalgte emner,
 • evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner,
 • evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og
 • evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

Disse mål kan realiseres gennem den studerendes aktive deltagelse i kurset. Ud over tilstedeværelsen i mindst 75% af afholdte timer (dokumenteret ved protokol) forventes det af de studerende, at de undervejs bidrager til kursusforløbet med to fremlæggelser med værkanalyser: i.) en analyse af et værks Paulusbillede samt ii.) en drøftelse af den politiske eller filosofiske brug af værket; hver på 15 minutter (svarende til 5 x 2400 anslag). Fremlæggelserne vil typisk danne grundlag for kursets to obligatoriske opgaver. Kurset følger bestemmelser for valgfag i Studieordningen 2020.

En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)

Detaljeret studieplan og endelig litteraturliste vil foreligge primo januar 2023 på intranettet.

 

Kursuslitteratur (som læses i uddrag):

 • Alain Badiou. 2021/1997. Paulus: Grundlæggelsen af universalismen (med efterord af Troels Engberg-Pedersen). Klim
 • Ward Blanton. 2014. A Materialism for the Masses: Saint Paul and the Philosophy of Undying Life. Columbia University Press.
 • Gilles Deleuze. 1986. Cinema 1: The Movement-Image. University Of Minnesota Press.
 • Gilles Deleuze. 1989. Cinema 2: The Time-Image. University Of Minnesota Press.
 • Laura U. Marks. 2002. Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media. University Of Minnesota Press.
 • Pier Paolo Pasolini. 2014. St. Paul oversat af Elizabeth A. Castelli, med forord af Alain Badiou og introduction af Ward Blanton. Verso. 
 • Paul Schrader. 2018. Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer (with a New Introduction). University of California Press.
 • Richard Walsh. 2005. Finding St. Paul in Film. Bloomsbury T&T Clark.
 • Slavoj Zizek. 2003. The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity. The MIT Press.

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEANTVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Studerende under Åbent Universitet og Fleksibel Master – se link

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6.
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gitte Buch-Hansen   (3-6b666c4478697370326f7932686f)
Underviser

Gitte Buch-Hansen

Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students