KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Konger og profeter: Samuels- og Kongebøgerne

Kursusindhold

På kurset vil vi læse længere uddrag af Samuels- og Kongebøgerne, bl.a. fra fortællingerne om Davids vej til tronen, Tronfølgehistorien og Elias- og Elisa-beretningerne – noget af den største fortællekunst i GT (og verdenslitteraturen). Vi vil særligt fokusere på den rolle, profetfigurerne spiller i fortællingerne. Vi vil desuden se på den mulige historiske baggrund for de deuteronomistiske beretninger om Israels og Judas konger og på teologiske og ideologiske pointer i teksternes fremstilling af Israels fortid.

Engelsk titel

Kings and Prophets: The Books of Samuel and Kings

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang er i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Høgenhaven   (2-6f6d45796a747133707a336970)
Underviser

Jesper Høgenhaven

Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students