KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Teologisk Antropologi

Kursusindhold

Dette kursus drejer sig om det kristne menneskesyn og dermed også om den kristne selvforståelse. Det drejer sig om, hvad det vil sige at være menneske og leve som menneske. Det drejer sig om livets indhold, strukturer og ikke mindst følelser: Om glæde og sorg, lyst og lidelse, sex og død, kærlighed og had, håb og fortvivlelse, tro og vanvid.

Emnet er lige så gammelt som teologien og forskellene på selvforståelse i de bibelske tekster er store. På kurset skal vi undersøge og udforske, hvad der er fælles for det kristne syn på mennesket, og særligt se på, hvordan forskelle i syn er blevet til stridigheder, der har været med til at danne lære. Således skal vi dykke ned i de to store antropologiske temaer ”gudbilledlighed” og ”synd” og spørge, hvorfor læren om mennesket udviklede sig som den gjorde og hvad den betyder i dag? Vi spørger tværfagligt i forhold til forskning og videnskab, men også aktuelt i forhold til livspraksis og samfund og nutidigt i forhold til trosforhold og kirke.

Vi skal finde svar ved at læse nogle af dogmatikkens stærkeste antropologiske tekster fra oldkirke til nutid. Vi skal læse historisk og kontekstuelt og herunder stille spørgsmål om forholdet mellem teologi, tid, sted og og livshistorie: Er der en sammenhæng mellem Augustins arvesyndslære og hans seksuelle lidelser? Hvorfor blev frihed til en kernesag for Martin Luther og et kernebegreb for det moderne menneske? Hvorfor mener Paul Tillich, at det kristne liv leves ”på grænsen”? Hvorfor er Wolfhart Pannenberg så optaget af sandhed? Hvordan skal en teologisk antropologi udformes i foråret 2023?

Kurset er et klassisk kernefagskursus, der forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse og er tilpasset eksamenskrav og form. For studerende med interesse og talent for forskning vil der være særlige muligheder.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Theological Anthropology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• avanceret viden om fagets terminologi,

• avanceret viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• færdigheder i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• færdigheder i stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger,

• færdigheder i dybdeborende undersøgelse, kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner,

• kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og gennemføre en selvstændig specialisering i et af dogmatikkens fagområder.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Opdateres med henblik på kursuslitteratur.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Stubbe T Kristensen   (3-7a83845084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Johanne ST Kristensen

Gemt den 06-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students