Valgfag: Kirke- og teologihistorie: Kvindelige præster i 75 år (kompakt januar 2023)

Kursusindhold

I 1948 blev de første kvinder ordineret til præsteembede i Danmark. På kurset skal vi se nærmere på hvad, der banede vej for dette markante brud med den hidtidige praksis – måske den mest markante forandring i Folkekirken i det 20. århundrede.

Det handler om køn, men det handler også om forskellige embedsforståelser, om biblen og den tidlige kirkehistorie, reformationstidens nye syn på kvinder og den danske kirkelige frihedslovgivning – og ikke mindst, hvordan man i det 20. århundrede har debatteret og håndteret kirkeligt kontroversielle spørgsmål. Spørgsmålet om kvindelige præster kan bruges som prisme til en anderledes indgang til kirkehistorien og til at belyse forskellige partier og profiler i det, danske kirkelige landskab og deres opfattelser dengang og nu.

 

Mandag 30.1.2023 kl. 10-12, 13-16:

Kvinder og kirkelige embeder fra NT til middelalderens abedisser

Inkl. gæsteforelæsninger af valgmenighedspræst, valgmenighedspræst og fhv. lektor (NT, KU) Jesper Tang om Paulus’ udfordring til at tænke lighed og sognepræst og forfatter Marianne Aagaard Skovmand om kvindelige ledere i den tidlige kristendom.

 

Tirsdag 31.1.2023 kl. 10-12, 13-16:

Lutherske aspekter: Kvinde-, kirke- og embedssyn i reformationstiden

Inkl. gæsteforelæsninger af lektor Sini Mikkola (Uni. of Eastern Finland) om Katharina

Schütz Zell and Female Agency in time of The Reformation og postdoc Sasja Stopa (Aarhus Uni./Edinburgh Uni.) om Luthers kvindesyn.  

 

Onsdag 1.2.2023 kl. 10-12, 13-16:  

Pietisme, vækkelser og kirkelig frihedslovgivning

Inkl. gæsteforelæsning af adj. professor Lisbet Christoffersen (KU/RUC) om kirkeret fra konventikelplakaten til kvindelige præster

Torsdag 2.2.2023 kl. 10-12, 13-16: 

Midt i en krigstid – på vej mod 1948: Diakonisser og kvindelige forkyndere ’uden kjole og krave’

Inkl. gæsteforelæsning af lektor Jes Fabricius Møller (KU) om debatten i Kristeligt Dagblad om kvindelige præster

 

Fredag 3.2.2023 kl. 10-13: 

Løsning eller problem? Indførelse af kvindelig ordination

Inkl. gæsteforelæsning af professor Kurt E. Larsen (MF, FIUC-Aarhus) om de kirkelige retningers modstand imod kvindelige præster

 

Fredag 24.2.2023 kl. 10-13:  

Komparative perspektiver – Norden og det globale syd

Inkl. gæsteforelæsninger af tidl. forskningsleder og seniorforsker Susanne Malchau Dietz  om diakonissernes tidligste historie i DK og ageren som kirkelige aktører samt lektor em. Niels Kastfelt (Afrikastudier/kirkehistorie, KU) om de globale perspektiver

 

Fredag 24.3.2023 kl. 10-13:

Seminar: Historiske og aktuelle perspektiver

Oplæg:

 • Lektor Else Marie Wiberg Pedersen (systematisk teologi, Aarhus Univ.): Luther og reformationens betydning for indførelsen af kvindelige ordination i Danmark
 • Lektor em. Hans Raun Iversen (praktisk teologi, KU): Det ene embede? Diakonisser og andre kvindelige embeder i folkekirken før 1948
 • Adjunkt Mattias Sommer Bostrup (kirkehistorie, Aarhus Uni.): Grundtvigianismen og kvindelige præster og prædikanter før 1948
 • Lektor em. Peter V. Legarth (MF, FIUC-Aarhus): For og imod kvindelige præster i folkekirkens konservative retninger efter 1948, særligt debatten de seneste årtier

Gitte Buch-Hansen (bibelsk eksegese, KU): Next level: Queer eller kønsneutralt embede – modsiger Bibelen den lutherske traditions embedssyn?

Engelsk titel

75th Anniversary of Female Pastors in Denmark

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHBAVU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVKH1U 

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Holdundervisning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKHBAVU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Kompaktkursus i uge 5 + 2x 3 timer i forårssemestret
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tine Ravnsted-Larsen Reeh   (3-8482825084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Tine Reeh
Rasmus Dreyer

Gemt den 09-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students