BA-7. semester: Kirke- og Teologihistorie 3 (Årgang 2019)

Kursusindhold

Reformation eller reformationer?

 

Hvad var den teologiske nerve i det, vi kalder 'Reformationen' – hvad ledte op til den, hvad skete der, og hvordan blev 1500-tallets begivenheder fortolket og videreført i de efterfølgende århundreder?

Kurset gennemgår den teologihistoriske udvikling fra senmiddelalder til reformation og sporer her forbindelser mellem 1500-tallets omvæltninger og tiden før.På baggrund af sekundære fremstillinger af perioden læser vi en række centrale tekster fra den tyske og schweiziske reformation, og her vil vi især studere byreformationen, som blev afgørende for den tidlige udvikling. 'Reformationen' blev teologisk til flere reformationer og konfessioner, og vi vil undersøge disse teologiske divergenser og deres konsekvenser. Her tjener den danske reformation som særligt eksempel. Vi læser en række centrale danske tekster inden for forskellige genrer (teologisk debat, liturgi, prædikener mv.) af danske reformatorer som Hans Tausen og Peder Laurentsen. Kurset undersøger også den danske statsreformation i 1536, den såkaldte 'konfessionalisering', samt de efterfølgende perioders forvaltning og reception af reformationstidens teologi. Der opnås på kurset således kendskab til lutherdommens udvikling i Danmark gennem århundrederne, fra filippisme til ortodoksi, pietisme og rationalisme frem mod de kirkelige vækkelsers frembrud i det 19. århundrede, herunder Grundtvig.

Kurset er tilrettelagt som en fælles læsning af oversigtslitteratur og centrale kilder, hvorved deltagerne erhverver et reflekteret kendskab til centrale kirke- og teologihistoriske temaer, samt opøver færdigheder i at afgrænse og fortolke tekster med perspektivering til både den historiske kontekst og relevante metodiske problemstillinger. Kursuslitteraturen vil være på dansk, gammeldansk, nordiske sprog samt engelsk og i få tilfælde tysk.

Engelsk titel

Church History 3

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: Gennem fælles læsning af oversigtslitteratur og centrale tekster skal deltagerne erhverve reflekteret kendskab til centrale kirke- og teologihistoriske temaer, samt opøve færdigheder i at afgrænse og fortolke tekster med perspektivering til den historiske kontekst og relevante forskningsdiskussioner.

Holdundervisning

Grundbøger er bl.a.:

Jacob Balling, ”Kristendommen”, (København: Politiken 1996), hvis udgået, vil der blive indscannet kapitler fra denne.

Carter Lindberg, ”The European Reformations” (3. udg.), (Hoboken, NJ: Wiley/Blackwell 2020)

Rasmus H.C. Dreyer, ”Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Tausens teologi og den tidlige danske reformation” (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020); Martin Schwarz Lausten, ”Reformationen i Danmark”, 3. udg. (København: Eksistensen 2016). Dertil boguddrag, artikler og kildetekster fra diverse kildeudgivelser, der vil blive gjort tilgængelig online på Absalon.

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed. Omfang af 14.400-19.200 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKH3BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus H.C. Dreyer   (3-8278745084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Rasmus Dreyer

Gemt den 28-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students