KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kristendommens urbane præg i senantikken

Kursusindhold

I senantikken var kristendommen fundamentalt præget af sin urbane kontekster. Det viser sig i både materielle og literære kilder, og ikke mindst oplev senantikken grundlæggelsen af en helt ny storby, Konstantinopel. Baseret på klassiske idéer af den græske polis vil vi studere kristendommens urbane kontekster ved nogle konkrete eksempler (f.eks. Rom, Antiokia, Efesos og Milano), undersøge, hvordan kristendommen prægede byer i både åndelig-gejstlige og materielle henseender og, måske først og fremmest, hvordan byerne prægede kristendommen. Desuden vil vi diskutere, til hvilken grad vi kan opfatte Konstantinopels grundlæggelse i 330 som en grundlæggelse af en kristen by, og til sidst skal vi se, hvordan den senantikke (og kristne) by forsvandt i middelalderens begyndelse.

Vi vil inddrage nyeste forskningsresultater og diskutere, hvorvidt vi kan tale om en ’urban teologi’ – i senantikken og i dag.

Engelsk titel

Church History: The Urban Character of Christianity in Late Antiquity

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte kildetekster set inden for en overordnet kirkehistorisk kontekst med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4. og § 2.4.4).

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, gruppearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Litteratur (til forberedelse):

 • Luke Lavan, Public Space in the Late Antique City (Late Antique Archaeology. Supplementary Series 5), Leiden 2020
 • Noel Lenski, Constantine and the Cities: Imperial Authority and Civic Politics, Philadelphia 2016.
 • John F. Baldovin, The Urban Character of Christian Worship: The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgies, Rom 1987.
 • The Moving City: Procesions, Passages and Promenades in Ancient Rome, udg. Af I. Östenberg, S. Malmberg og J. Bjørnebye, London 2015.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKKHU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Florian Wöller   (3-696f7a437768726f316e7831676e)
Underviser

Florian Wöller

Gemt den 26-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students