KA Kernefag - Det Gamle Testamentes Eksegese: Profeterne: Figurer, fortællinger og forudsigelser

Kursusindhold

Profetskikkelser og profetlitteratur udgør en væsentlig del af Det Gamle Testamente. Dette kursus giver et overblik over forskellige profetfigurer og over det mangfoldige tekstmateriale og omfatter en nærlæsning af centrale tekstpassager. Kurset vil dække forskellige emner som profeterne i den fortællende litteratur (fx Samuel, Natan, Elias, Hulda) og skriftprofetismen som genre, herunder litterære strukturer og virkemidler som metaforer og ordspil (fx Amos’ Bog). Endelig vil vi arbejde med en række teologiske emner som dom-frelse, social kritik, synet på folkeslagene, visioner og håb.

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: The Old Testament Prophets: Figures, Narratives, and Visions

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 2-3 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Der læses 30 sider fra Det Gamle Testamente (på hebraisk) fra bl.a. Samuels- og Kongebøgerne samt udvalgte profetbøger (fx Esajas’ Bog og Amos’ Bog).

 

Foreløbig kursuslitteratur:

Jan Dietrich og Anne Katrine de Hemmer Gudme (red.), Gud og os. Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede (Bibelselskabets Forlag, 2021)

Carolyn J. Sharp (red.), The Oxford Handbook of the Prophets (Oxford University Press, 2016).

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Poulsen   (3-6d7776477b6c767335727c356b72)
Underviser

Frederik Poulsen

Gemt den 26-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students