KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Sprog og religion

Kursusindhold

Med sit udgangspunkt i det bibelske vidnesbyrd er teologien en fortsat udlægning af spillet mellem sprog, selv og religion. I de bibelske skrifter og traditioner er transcendensen, talen om Gud, knyttet sammen med en fordring om at gøre sandheden (facere veritatem) i form af en sproglig selvfremstilling, der afdækker, at mennesket er blevet en uforståelig fremmed for sig selv, og som sigter mod at komme til lyset (venire ad lucem), som artikuleres liturgisk i lovsangsbekendelsen. Den ”Tiende Bog” af Augustins Bekendelser er det paradigmatiske udtryk for denne i antikken radikalt nye forståelse af sandhed som en sproglig frembringelse, der bevæger sig mellem lovsangen og syndsbekendelsen, og som har inspireret moderne og postmoderne tænkere som E.Husserl, M.Heidegger, M.Foucault, P.Ricoeur og J.Derrida og en vifte af teologer.

Det bibelske sprog bærer på menneskelige erfaringer og spørgsmål, som er blevet overdraget, oversat og udlagt fra den antikke græske, jødiske og kristne verden og forarbejdet gennem en vifte af værker fra Augustin og Luther frem til Shakespeare, Kierkegaard og Nietzsche. I forlængelse af denne tradition har den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005) - i tæt dialog med moderne bibelsk eksegese og systematisk teologi - udfoldet et religionsfilosofisk og etisk forfatterskab, som afstikker den metodiske og indholdsmæssige retning for dette kernefagskursus. 

 

Engelsk titel

Religion and language

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Gennem tematiske læsninger af hovedværker og kortere tekster vil deltagerne få mulighed for at fordybe sig i klassiske etiske og religionsfilosofiske problemstillinger. Kurset vil præsentere en vifte af filosofiske, litterære og teologiske tilgange med hovedvægten på Paul Ricoeur, Augustin Bekendelser, Søren Kierkegaard, Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik, Friedrich Nietzsche, Moralens oprindelse, samt uddrag af David Friedrich Schleiermacher, Om Religionen. Taler til de dannede blandt dens foragtere. Desuden læses W. Shakespeare, Hamlet. Prince of Denmark. Der inddrages sekundærlitteratur til hovedteksterne og der er mulighed for selv at tilrettelægge dele af pensum.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKERU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Pallesen   (2-727f4f83747e7b3d7a843d737a)
Underviser

Carsten Pallesen

Gemt den 26-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students