KA Kernefag - Dogmatik med Økumenisk Teologi: Mennesket i verden: Skabelsesteologi, antropologi og klimakrise

Kursusindhold

Kurset vil indføre i skabelsesteologi og antropologi i både klassisk og nyere teologi med særligt henblik på økologisk tænkning.

 

Hvad er forholdet mellem mennesket som imago dei (skabt i Guds billede) og mennesket som imago mundi (blevet til i verdens billede)? På den ene side er mennesket skabt som et begrænset menneske (på både godt og ondt), på den anden side beskrives mennesket i kristen tradition som en synder, der omskaber verden efter sit eget billede (imago sui). Hvad sker der med menneskesynet, når vi bevæger os fra en antropocentrisme til økologisk menneskesyn? Og hvad siger det om forholdet mellem natur og menneske, at vi i dag lever i en antropocæn tidsalder? Hvad er forholdet mellem krise og kreativitet i et skabelsesteologisk perspektiv?

 

Ud fra disse problemstillinger vil vi på kurset sætte os ind i markante stemmer fra den klassiske teologi, idet vi vil læse tekster af Gregor af Nyssa (”Den kateketiske tale”), Augustin (”Fortolkning af Genesis”) frem til Martin Luthers og N.F.S. Grundtvigs skabelsesteologier. Herudfra går vi ind i nyere skabelsesteologi og antropologi.

Engelsk titel

Dogmatics: Humanity in Nature: Creation Theology, Anthropology and Climate Change

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • beherskelse af fagets terminologi,
 • færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,
 • avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,
 • evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og
 • evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

 

Holdundervisning

Litteratur:

Sallie McFague, A new Climate for Theology: God, World and Global Warming, Fortress 2010 og sen// Klimateologi. Om Gud, verden og den globale opvarmning, Anis 2014.

Jürgen Moltmann, God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation, Fortress Press/SCM Press 1985 og sen // Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, Chr. Kaiser Verlag 1984 og sen. (købes af studerende)

Michael S. Northcott and Peter Scott eds., Systematic Theology and Climate Change: Ecumenical Perspectives, 2016 (bogen kan downloades fra biblioteket)

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 364
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Henrik Gregersen   (3-7e78775084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

Niels Henrik Gregersen

Gemt den 25-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students