Aflyst Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kirken i verden: Mellem kerneopgaver og offentlighedsteologi

Kursusindhold

Teologihistorien kan fortælle, at ideen om en særskilt ”ekklesiologi” er et forholdsvis sent fænomen, der først gøres til et dogmatisk tema i løbet af 1500-tallet. Førhen var kirken en selvfølgelig del af kristologien og pneumatologien, fordi kirken ses som Kristi krop og Ånden som dens stadige igangsætter og fornyer. Man fokuserede ikke på kirken som institution, men på dens kerneopgaver: dåb, nadver, gudstjeneste, forkyndelse, undervisning osv. De sidste 200 år har kirken har derimod gjort sig selv til tema, dels fordi konfessionelle spændinger har presset sig på, dels fordi kirken med sekulariseringen ikke længere er en selvfølgelig del af samfundet. 

 

Kurset vil give en kortere indføring i de ekklesiologiske grundmodeller, som har udmøntet sig historisk, og vil diskutere disse i forhold Pete Wards forslag om en ”flydende kirke”, a liquid chruch. Herefter vil vi koncentrere os om de forskellige ideer om en public theology, som gør sig gældende i dansk og international teologi. Vi vil særligt se på forskellen mellem offentlighedsteologier, der (1) tager udgangspunkt i kirken som en særskilt institution, (2) søger koalitioner med andre kulturelle og sociale bevægelser, og (3) søger at oparbejde en teologi for fælles erfaringer i personlige og offentlige livsrum.

 

Kurset vil blive tilrettelagt som et forløb i 9 x 3 timer, opdelt i to omgange, så der er tid til opgaveskrivning og individuel vejledning ind imellem. Den studerende kan skrive enten om ekklesiologiske grundspørgsmål eller om konkrete emner som fx kultur/medier, politik/økonomi eller natur/klimakrise. Tænk gerne på forhånd herover (det er lysten, der skal styre værket).

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Church in the Commons: Public Theology and the Core Tasks of the Church

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFDO6U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 

Se studieordningen for hhv. BA-valgfag eller KA-valgfag i Studieordningen. Fagmålene afhænger af, hvor du er på studiet.

Studerende under Åbent Universitet vælger selv niveau.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Litteratur:

Anna Marie Aaagard, ”Kirken i tiden”. I Fragmenter af et spejl, red. Niels Henrik Gregersen, 1997/2003/2014, s. 250-293.

 

Jonas Adelin Jørgensen, Birgitte Larsen og Ulrik Birk Nissen, Dansk Offentlighedsteologi. En introduktion, Eksistensen 2022 (købes af den studerende).

Sebastian Kim and Katie Day, A Companion to Public Theology (Brill’s Companion to Modern Theology, vol 1), Brill 2017 (vil blive indkøbt til biblioteket, idet kapitler læses herfra)

Pete Ward, Liquid Church, Baker 2001/2013 (købes af den studerende)

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEADOVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Henrik Gregersen   (3-726c6b4478697370326f7932686f)
Underviser

Niels Henrik Gregersen

Gemt den 16-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students