Klima i og omkring stalde

Kursusindhold

I kurset behandles:
- Forudsætninger for ønsket klima til husdyrhold.
- Varme, fugt og forureningsbalancer i stalde.
- Dimensionering af ventilation, isolering, varme og køling i stalde.
- Ventilation og luftstrømningsforhold i stalde.
- Regulering af ventilation og varme i stalde.
- Emission af luftformig forurening og lugt fra husdyrproduktion.
- Luftstrømning omkring stalde i relation til påvirkning af ventilationsanlæg og i relation til spredning af luftformig forurening, luftbårne partikler og lugt.
- Foranstaltninger til begrænsning af luftformig forurening og lugtgener fra stalde.
- Materialer og konstruktioner der har betydning for klimatiske forhold i stalde.

Engelsk titel

Climate in and around Animal Houses

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab -begrænset valgfri
 

Målbeskrivelse

Kurset hovedmålsætning er at sætte deltagerne i stand til at håndtere problemstillinger i relation til klimaforhold, og herunder luftbåren forurening, i og omkring stalde til husdyr.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Redegøre for forudsætninger for ønsket klima i stalde til husdyr.
-Redegøre for lovgivning vedr. emission af lugt og anden luftbåren forurening fra stalde.
-Redegøre for konstruktioner og driftsmæssige forhold som har betydning for klimaet i og omkring stalde.

Færdigheder:
-Vurdere klimatiske og miljømæssige forhold ved forskellige typer af anlæg til opvarmning, ventilation, køling og begrænsning af emission - af lugt og ammoniak - fra stalde.
-Dimensionere isolering, ventilation, opvarmning, køling og anlæg til begrænsning af lugt og ammoniak fra stalde.
-Klarlægge årsagsforhold ved utilfredsstillende klimatiske tilstande i og omkring stalde.

Kompetencer:
-Diskutere og vurdere husdyrholdets påvirkning af det omgivende miljø.

Undervisningen baseres på forelæsninger og øvelser over centrale problemstillinger. Gennem kursusforløbet skal de studerende aflevere fem projektrapporter. De to første, der kan udføres i mindre grupper, skal godkendes for at gå til eksamen. De tre sidste skal udføres enkeltvis og udgør bedømmelsesgrundlaget for eksamen.

Klimateknik. 4. udgave. Landbrugsforlaget.

 

 

 

OBS: I kursus anvendes software som ikke kan installeres på en Apple computer, og det er således en forudsætning, at man har adgang til en Windows computer med skærmopløsning på mindst 768 linjer i højden. Det kan godt være en ældre model og den behøver ikke nødvendigvis at kunne komme på nettet.

Skriftlig

Skriftlig feedback på to indledende projektopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Gennem kursusforløbet udarbejdes og afleveres fem projektrapporter. De tre sidste er individuelle og udgør bedømmelsesgrundlaget for eksamen. Der gives en samlet karakter for de tre rapporter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende, i tre projektrapporter, demonstrere grundlæggende viden om klimaforhold i stalde og om emission og spredning af ammoniak og lugt fra stalde.

Viden:
-Redegøre for forudsætninger for ønsket klima i stalde til husdyr.
-Redegøre for lovgivning vedr. emission af lugt og anden luftbåren forurening fra stalde.
-Redegøre for konstruktioner og driftsmæssige forhold som har betydning for klimaet i og omkring stalde.

Færdigheder:
-Vurdere klimatiske og miljømæssige forhold ved forskellige typer af anlæg til opvarmning, ventilation, køling og begrænsning af emission - af lugt og ammoniak - fra stalde.
-Dimensionere isolering, ventilation, opvarmning, køling og anlæg til begrænsning af lugt og ammoniak fra stalde.
-Klarlægge årsagsforhold ved utilfredsstillende klimatiske tilstande i og omkring stalde.

Kompetencer:
-Diskutere og vurdere husdyrholdets påvirkning af det omgivende miljø.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 14
 • Projektarbejde
 • 90
 • Vejledning
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
STEF10155U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarne Schmidt Bjerg   (3-7283725083857e743e7b853e747b)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste: https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 17-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students