Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SPSS (Kurset udebydes ikke fra og med foråret 2023)

Kursusindhold

Fagets mål er at give en introduktion til software-pakken SPSS og at beskrive elementære metoder til databehandling, deskriptiv statistisk, og statistisk modellering.

Engelsk titel

Statistical data analysis using the computer program SPSS

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - valgfag

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab- valgfag
Kandidat i Sundhed og Informatik- valgfag
Kandidat i Humanbiologi- valgfag
Kandidat i Global Health- valgfag

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning forventes den studerende at:

Viden

 • kunne formulere et enkelt sundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem og udføre den relevante statistiske analyse i SPSS
 • kunne formidle problemstillingen og resultatet af analyserne i form af en kort rapport
   

Færdighed

 • være rustet til at indlæse, omkode, tabeller, beskrive og analysere simple datasæt i SPSS
 • kunne bruge SPSS til at gennemføre simple statistiske analyser, herunder at kunne opstille statistiske modeller, estimere modellernes parametre, og foretage relevante statistiske tests
 • kunne bruge SPSS til at tilpasse og sammenstille relevante variabler, udregne simple associationsmål, beregne sikkerhedsintervaller, signifikanstest og p-værdier
 • kunne bruge SPSS til at fremstille tabeller med de relevante procentfordelinger, og derudfra kunne vurdere bivariate sammenhænge
 • kunne bruge SPSS til at illustrere resultater i relevant, grafisk form

Forelæsninger og øvelsestimer

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en hjemmeopgave med efterfølgende mundtlig eksamen uden forberedelse. Denne udformes i praksis som en skriftlig opgave, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Opgaven består af et datasæt og en række spørgsmål der skal besvares. Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studerende og skal have et omfang af maks. 5 sider for enkelt studerende og maks. 7 sider for grupper (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½).
Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en diskussion, ud fra de bedømmelseskriterier der er opstillet for kurset. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter og de første 5-10 minutter tager udgangspunkt i den skriftlige opgave, og de sidste 10 minutter går på tværs af de emner som er indeholdt i kriterierne for bedømmelse for kurset.

Hvis den skriftlige opgave er udformet af flere studerende, kan eksaminationen ikke overværes af de øvrige medforfattere, inden de selv har været til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • kunne formulere en simpel problemstilling, så den kan belyses ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse

Færdighed

 • kunne udregne simple associationsmål og vurdere deres statistiske usikkerhed.

 • ved hjælp af SPSS kunne tilpasse og sammenstille relevante variabler, og derved belyse problemstillingen ved hjælp af simple analyser herunder beregne sikkerhedsintervaller, signifikanstest og p-værdier

 • kunne formidle problemstillingen og resultatet af analyserne i form af en kort rapport

 • bruge SPSS til at fremstille tabeller med de relevante procentfordelinger, og derudfra kunne vurdere bivariate sammenhænge

 • kunne illustrere resultater i relevant, grafisk form

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 10
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 70

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15048U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
24 - heraf 12 pladser til ph.d.-studerende
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karl Bang Christensen   (4-7066686d45787a736933707a336970)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 22-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students