Forebyggelse og social ulighed i sundhed

Kursusindhold

I kurset gennemgås og diskuteres determinanter for sundhed og deres fordeling på socialgrupper samt hvordan ulighed i fordelingen af disse påvirker den sociale ulighed i helbred og dødelighed. Udviklingen i social ulighed i Danmark og andre lande beskrives og diskuteres. Forskellige forebyggelsesstrategier til forebyggelse af social ulighed gennemgås, ligesom effekter af velfærdsstaters forskellige politikker diskuteres bl.a. med fokus på om/hvordan ulighed i sundhed søges reduceret. Desuden gennemgås og diskuteres teorier, der søger at forklare udviklingen i social ulighed i forskellige velfærdsstater.

Kurset gennemgår eksempler på epidemiologisk og sociologisk forskning om årsager til og konsekvenser af social ulighed i sundhed. Eksempler på sundhedskonsekvensvurdering som redskab til beregning af effekten af en tilstræbt forebyggelsesintervention gennemgås. Udvalgte interventionsstudier gennemgås og det diskuteres hvilke forebyggelsesindsatser, der bidrager til reduktion af uligheden – herunder strukturelle indsatser med inddragelse af flere sektorer i samfundet.

Engelsk titel

Prevention and social inequality in health

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at have opnået

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter.

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed.

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed.

Holdundervisning og øvelser

Kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik, Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv og Forebyggelse og sundhedsfremme på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven udleveres tirsdag den 13. juni kl. 10 og afleveres elektronisk via digital eksamen tirsdag den 20. juni senest kl. 10. Besvarelsen er individuel og skal omfatte maksimum 8 sider á 2400 enheder (inkl. mellemrum og ekskl. tabeller, figurer, referencer og evt. indholdsfortegnelse etc.)

Opgaven kan f.eks. være formuleret som en konkret problemstilling, som man ønsker at iværksætte en indsats overfor. Opgaven kan tage udgangspunkt i publicerede materialer fra medier og/eller videnskabelige artikler. I opgavebesvarelsen skal der bl.a. reflekteres over en række spørgsmål om baggrunden for problemet, overvejelser om hvilke data, der vil kunne hjælpe til at belyse problemet og hvordan en plan/strategi kan udvikles, hvordan planen kan implementeres og hvordan effekten af indsatsen kan tænkes at blive evalueret.

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Censurform: Intern bedømmelse

Kriterier for bedømmelse: I besvarelsen af eksamensopgaven skal den studerende dokumentere overblik og viden om årsager og mekanismer bag social ulighed i sundhed og demonstrere evnen til at planlægge forebyggelsesindsatser med fokus på reduktion af ulighed samt dokumentere evnen til at analysere effekten af forebyggelsesindsatser. Der lægges vægt på den sproglige formulering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende demonstere den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets læringsmål:

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 214

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed
10 uger (uge 17-25)
Placering
Forår
Pris

9.000 DKK

Skemagruppe
Mandage
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • My Catarina von Euler-Chelpin   (4-707c68784376787167316e7831676e)
Gemt den 01-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students