Masterprojekt - personlig medicin

Kursusindhold

Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt eller individuelt projekt og afsluttes med individuelt mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt med vejledning og supervision. Projektet skrives i artikelform med henblik på eventuel efterfølgende publicering.

Masterprojektet skal demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i personlig medicin, i henhold til fagområdets viden og metoder.

Masterprojektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling af relevans for området personlig medicin så projektet bygger oven på din faglige baggrund og viden og erfaringer fra din egen ansættelse eller fagområde. Masterprojektet kan således, med fordel, tage udgangspunkt i projekter eller problemstillinger fra din eller dine medstuderendes egen afdeling / arbejdsplads / virksomhed / fagområde.

Du skal have en godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde masterprojektet.

Ved afslutningen af masterprojektet mødes alle studerende og masteruddannelsens kursusledere til et fælles seminar, med oplæg og debat samt præsentation af masterprojekterne.

Kurset udbydes kun til studerende, der er indskrevet på uddannelsen Master i personlig medicin.

Engelsk titel

Master's Project - Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af eksperter fra excellente og internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Målbeskrivelse

Gennem case-studies og hands-on projekter får du redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.


Efter endt masterprojekt forventes den studerende at:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur eller et forskningsprojekt
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

 

Skriftlig opgave med vejledning og supervision. Fremmøde / online sessioner aftales individuelt med vejleder.

Artikler og udvalgte bogkapitler

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside. Se link under fanen 'tilmelding'.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, 1 time
Prøveformsdetaljer
Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt eller individuelt projekt og afsluttes med individuelt mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt. Projektet skrives i artikelform med henblik på eventuel efterfølgende publicering.

Omfang: 20-25 A4-sider. 1 side = 2.400 anslag inklusiv figurer og tabeller, men eksklusiv referencer og bilag.

Projektet skal udstyres med et resumé på dansk og engelsk på højst 1 A4-side hver; dette indgår ikke i omfanget af masterprojektet.

Hovedvejleder findes på et af de samarbejdende universiteter.

Læs mere om masterprojektet under §11 i studieordningen for uddannelsen.

Mundtlig forsvar kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur eller et forskningsprojekt
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 309
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 330

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21012E
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Pris: 19.000 Kr.

 

Skemagruppe
Skriftlig opgave med vejledning og supervision.
1 dags fremmøde (eksamen)
Seminardag med præsentation af projekter
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sisse Rye Ostrowski   (19-776d77776932767d693273777876737b776f6d4476696b6d73726c32686f)
Underviser

Kursusansvarlig:
Sisse Rye Ostrowski, Professor, overlæge,Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students