Valgfag: Parodontitis og dets komorbiditeter – orale og systemiske manifestationer

Kursusindhold

Kurset giver de studerende viden om medicinske komorbiditeter til parodontitis, herunder disses systemiske og orale manifestationer. Kurset giver de studerende mulighed for at fordybe sig i associationer mellem parodontitis og medicinsk sygdom. De studerende få desuden indblik i kliniske forholdsregler ved udvalgte medicinske tilstande så som diabetes mellitus, hjerte-karsygdom, reumatoid artritis og præmatur fødsel. 

Engelsk titel

Elective: Periodontitis and its comorbidities - oral and systemic manifestations

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen  
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med parodontitis.

Introduktionspræsentation varetaget af undervisere. Litteraturgennemgang varetaget af studerende i studiegrupper inddelt efter emne, derefter opsamling i form af mundtlige præsentationer med brug af multimedier.

Artikler omhandlende: Parodontitis' komorbiditeter og disses kliniske manifestationer.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Prøveformsdetaljer
Aktiv kursusdeltagelse
Mundtlig præsentation af litteratur undervejs i kurset
Bestået multiple-choice test i slutning af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for medicinske komorbiditeter til parodontitis
 • Reflektere over parodontale forhold, som er disponerende for udvikling af medicinsk sygdom
 • Have kendskab til mulige manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis.

 

Færdigheder:

 • Genkende orale manifestationer af medicinsk sygdom associeret til parodontitis 
 • Identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis

 

Kompetence:

 • Henvise patienter med kormorbiditeter til egen læge. 
 • Være i stand til at indtænke parodontalbehandling i forhold til anden relevant medicinsk behandling
 • Reducere risiko for udvikling af komorbiditet hos patienter med parodontitis.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Studiegrupper
 • 20
 • Vejledning
 • 0,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 68,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19050U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

En uges varighed
Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Damgaard   (4-747983755184867f753f7c863f757c)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Palle Holmstrup
Christian Damgaard
Claus Henrik Nielsen
Peter Riis Hansen
Allan Flyvbjerg

Gemt den 27-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students