Udvidet plastiske restaureringer 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en forståelse for de kliniske og biologiske aspekter omkring behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler. Ved kursets afslutning skal den studerende kunne diskutere behandlingsbehov samt planlægge og udføre forebyggende og restorativ behandling efter non-invasive principper på voksne. Endeligt skal den studerende kunne vurdere og forklare biologiske hensyn i forbindelse med udførelse af behandlinger samt kunne fortolke kvalitet og holdbarhed af udførte behandlinger.

Engelsk titel

Advanced Direct Restorations 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i cariologi, udvidet plastiske restaureringer 2 og udvidet endodonti 2

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

  • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
  • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
  • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
  • redegøre for indikation og behandling med plastiske restaureringsmaterialer, herunder reparation af gamle restaureringer
  • analysere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
  • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt overveje forslag til behandling
  • redegøre for indikation/​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
  • kende lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
  • Kunne beskrive metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 

Færdighed

  • vurdere hvornår der er indikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer eller kemiske midler ved behandling af caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv samt udføre sådanne behandlinger
  • diagnosticere og beskrive årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vælge mellem forskellige behandlingsmuligheder
  • redegøre for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændring af tænder
  • vurdere årsager til pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt kunne forebygge disse i forbindelse med fyldningsterapi
  • Kunne vælge og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre

 

Kompetence

  • redegøre for, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret 
  • forholde sig til kvalitet af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt redegøre for, om der er behov for korrektion eller omlavning
  • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
  • forholde sig til at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
  • redegøre for, hvorfor en etisk holdning er vigtig i forbindelse med æstetisk tandbehandling

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom og kliniske øvelser på patient, opgaveløsning samt multiple choice opgaver

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ligeledes ved eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og endodonti på 2. semester kandidat.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser med og uden patient, opgaveløsning samt bestået multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

  • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
  • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
  • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
  • redegøre for indikation og behandling med plastiske restaureringsmaterialer, herunder reparation af gamle restaureringer
  • analysere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
  • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt overveje forslag til behandling
  • redegøre for indikation/​​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
  • kende lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
  • Kunne beskrive metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 

Færdighed

  • vurdere hvornår der er indikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer eller kemiske midler ved behandling af caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv samt udføre sådanne behandlinger
  • diagnosticere og beskrive årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vælge mellem forskellige behandlingsmuligheder
  • redegøre for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændring af tænder
  • vurdere årsager til pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt kunne forebygge disse i forbindelse med fyldningsterapi
  • Kunne vælge og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre

 

Kompetence

  • redegøre for, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret 
  • forholde sig til kvalitet af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt redegøre for, om der er behov for korrektion eller omlavning
  • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
  • forholde sig til at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
  • redegøre for, hvorfor en etisk holdning er vigtig i forbindelse med æstetisk tandbehandling
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 10
  • Forberedelse (anslået)
  • 4
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Klinik
  • 48
  • Total
  • 68

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19012U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
  • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Azam Bakhshandeh   (6-748d748075745386888177417e8841777e)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 30-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students