Intern medicin og patologisk anatomi

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: Intern medicin og Patologisk anatomi

Intern medicin
Kurset skal give den studerende forståelse for medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand, og hvorledes nogle sygdomme kan influere på behandling af sygdomme i mundhulen. De almindeligste medicinske sygdomme inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og gastroenterologi gennemgås i undervisningen. Den studerende skal kunne redegøre for disse områder. 

 

Patologisk anatomi
Kurset skal give den studerende en teoretisk forståelse af en række basale patogiske processer og foranringer, og hvorledes disse manifesteres i celler og væv.

Emnemæssigt indeholder undervisningen følgende 4 delelementer:

 • Celleadaptation, cellebeskadigelse og celledød, herunder nekrose og apoptose.
 • Inflammation og heling
 • Kredsløbsforstyrrelser, herunder aterosklerose og trombose
 • Neoplasi
Engelsk titel

Internal Medicine and Pathological Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder for almindelige intern medicinske sygdomme

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Redegøre for reversibe cellulære tilpasninger til ændringer i mikromiljø og/eller funtionskrav
 • Redegøre for reversibe cellulære forandringer som respons på en række stressfaktorer
 • Redegøre for irreversibe cellulære skader som konsekvens af en række stressfaktorer
 • Redegøre for vaskulære ændringer i forbindelse med inflammatoriske processer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons
 • Redegøre for heling af væv
 • Redegøre for årsager og mekanismer bag aterosklerose
 • Redegøre for årsager og mekanismer bag trombose
 • Redegøre for generel tumor nomenklatur
 • Redegøre for teorien bag tumorudviking og metastasering 
 • Genkende og beskrive de mest almindelige benigne tumorer
 • Genkende og beskrive de mest almindelige maligne tumorer 

 

Færdigheder

 • En generel forståelse af sygdommes opståen og udvikling, herunder ætiologi og patogenese
 • Genkende og beskrive basale sygdomsprocesser ved brug af mikroskopi
 • Integrere basale sygdomsteorier ved vurdering af patologiske forandringer i væv

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder

 

Intern medicin: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Patologisk anatomi: Holdbaseret mikroskopi, teori samt case undervisning.

Generelt kendskab til cellers og vævs struktur.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Midtvejstest: Multiple choice spørgsmål i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået/ikke bestået skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Beskrive typiske basalpatologiske mekanismer
 • Genkende og forklare hvorledes disse manifesteres i vævet

 

Færdigheder

 • Redegøre for forskellige typer af celulære tilpasninger til ændringer i mikromiljø og/eller funktionskrav
 • Redegøre for morfologiske tegn på og typer af celledød
 • Redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår heri
 • Redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår heri samt helingsresultatets karakter
 • Genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • Genkende og beskrive de mest almindelige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
...
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog adgang til VirMik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Have kendskab til og kunne beskrive teorien bag en række basalpatologiske sygdomsmekanismer, samt hvorledes disse manifesteres i vævet.

 

Færdigheder

 • Beskrive forskellige typer af cellulære tilpasninger til ændringer i mikromiljø og eller/funktionkrav
 • Redegøre for morfologiske tegn på og typer af celledød
 • Redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår
 • Redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår, samt helingsresultatets karakter
 • Genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • Genkende og beskrive de mest almindelige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • Eksamensforberedelse
 • 1
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 110

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16082U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Bjarne Ørskov Lindhardt   (11-6b787572776d716a7b6d7d496d6a6d75776e7d376d74)
  (Intern Medicin)
 • Henrik Hasseldam   (16-76737c8077793c766f8181737a726f7b4e708077713c79833c7279)
  Kursusleder (Patologisk Anatomi)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 30-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students