Muskelsmerter, stress og tænderskæren (valgfag)

Kursusindhold

I modsætning til akutte smerter er årsagerne til persisterende eller kroniske smerter mere uklar. Selvom sådanne persisterende smerter er meget hyppigt forekommende, er behandlingsbehovet noget mindre, ca. 3-11 % af befolkningen. Men det er symptomer, der kan ”fylde meget” i dagligdagen. Kurset skal lægge op til en øget forståelse for disse patienter og vurdering af relevante tiltag i forbindelse med deres symptomer. Målet er at give de studerende en øget forståelse for baggrunden for muskelsmerter både generelt og lokalt i tyggeapparatet, herunder de faktorer, der medvirker til persisterende orofacial muskelsmerter.

Engelsk titel

Muscle pain, stress and bruxism (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit 
Beståelsesfrist: inden afslutningen af bacheloruddannelsen 
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

 • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

 • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

Introduktion til problemstillingen i forelæsningsform. Opgaveløsning ved
diskussioner af relevant litteratur i grupper, demonstrationer og kliniske
øvelser. Udfærdigelse af konsensuspapir i plenum.

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester

1. semester
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i exitable celler
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
Kursus i medicinsk genetik
Eksamen i mecicinsk genetik
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i statistik

4. semester
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Kursus i oral mikrobiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i studium generale
Eksamen i studium generale
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i radiologi 1

Mundtlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af deltagelse i undervisningen og godkendte skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

 • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

 • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Øvelser
 • 6
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16076U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
30 studerende
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Merete Bakke   (4-766b6a74497c7e776d37747e376d74)
 • Carsten Eckhart Thomsen   (3-6b6d7c487b7d766c36737d366c73)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 05-07-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students