Klinisk oral fysiologi 2

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er lokale og generelle lidelser med TMD samt differentialdiagnoser. Det udgør en fortsættelse af Klinisk Oral Fysiologi 1. 
Nedsat og hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold samt ansigtssmerter og hovedpine kan være tegn på degenerative lidelser i kæbeleddet og myalgi/myoser i tyggemusklerne, som uden større vanskelighed kan behandles i almen tandlægepraksis eller kommunal tandpleje. Imidlertid kan sådanne symptomer også være følgetilstande til eller ledsage en række andre lokale eller generelle lidelser. Det er derfor væsentligt også at have kendskab til sådanne lidelser, differentialdiagnostiske forhold samt behandling eller indikation for henvisning.

Engelsk titel

Clinical Oral Physiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i klinisk oral fysiologi (SODB16066E)

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og konferencer

Kursus i klinisk oral fysiologi 1 (SODB16053U)

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i klinisk oral fysiologi (SODB16066E) og OSKE eksamen (SODB16061E)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer og dialogbaseret holdundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
KUs eksamenshuse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, bileddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for patientinformation, farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi samt behov for supplerende undersøgelser ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
   

Færdigheder

 • diskutere differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetencer

 • kombinere viden og begreber vedrørende forekomst af TMD i befolkningen, disponerende, initierende og vedligeholdende faktorer, sygdomsudvikling herunder klinisk forløb samt anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Øvelser
 • 7
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 85

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16066U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Merete Bakke   (4-7065646e4376787167316e7831676e)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Underviser

Malene Lerke Hess, Eva Susanne Hansen, Katharina Axtmann Petersen, Lise-Lotte Larsen Hammeken, Merete Bakke, Jakob Christian Danielsen, Sara Baram

Gemt den 30-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students