Basal parodontologi 2

Kursusindhold

Den studerende forventes ved kursets afslutning at kunne anvende viden om de parodontale sygdommes diagnostik, forebyggelse og behandling samt kunne demonstrere indsatsen over for disse sygdomme på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende kunne forklare det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved kursets slutning at have udformet behandlingsplan og gennemført denne for patienter med parodontitis, stadium I-III, grad A-B (P1-niveau).

Engelsk titel

Basic Periodontology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i OSKE eksamen (SODB16061E)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • anvende principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis
 • Forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling under hensyn til patientens alder
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser
 • forklare rygningens indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
   

Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne for patienter med reduceret parodontium og parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, gingivitis,  parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis under hensyn til patientens alder
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • informere og instruere patienter med reduceret parodontium og parodontitis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen og instruere patienter med perimukositis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semester niveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
 

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser

Kursus i basal parodontologi 1 (SODB16051U)
Eksamen i radiologi (SODB16052E)
Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi (SODB16055E)

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved OSKE eksamen (SODB16061E)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests, godkendt deltagelse i kliniske øvelser samt godkendt PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • anvende principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling under hensyn til patientens alder
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser
 • forklare rygningens indflydelse på parodontititis og periimplantitis
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
   

Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne for patienter med reduceret parodontium og parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, gingivitis, parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis under hensyn til patientens alder
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • informere og instruere patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen og instruere patienter med perimukositis i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semester niveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 43
 • Øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 45
 • Total
 • 112

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16065U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johanne Kongstad   (3-6d6e6a4376787167316e7831676e)
 • Christian Damgaard   (4-676c76684477797268326f7932686f)
Kursussekretær: Helle Gladbo, e-mail: helle.gladbo@sund.ku.dk
Gemt den 05-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students