Plastiske restaureringer 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en grundlæggende forståelse for de materialemæssige og biologiske aspekter omkring non-operativ og operativ cariesbehandling på voksne. Efter kursus skal den studerende kende almindelige plastiske restaureringsmaterialers sammensætning og egenskaber samt under vejledning kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries, cariesaktivitet og andre sygdomme i det hårde tandvæv. Endeligt skal den studerende kunne udføre forebyggende og non-operativ cariesbehandling, redegøre for om der er indikation for fyldningsterapi samt under vejledning kunne udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover skal den studerende kunne beskrive biologiske ændringer i forbindelse med udvikling af caries og fyldningsterapi samt have kendskab til kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom og patientbehandling inden for områderne materialelære, caries- og fyldningsdiagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggende cariesterapi og behandling med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover omfatter kurset bivirkninger i forbindelse med behandling med plastiske restaureringsmaterialer samt klinisk hygiejne og kvalitetssikring i patientbehandlingen.

Engelsk titel

Direct Restorations 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i plastiske restaureringer 2 og basal endodonti 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til ingen behandling, non-operative og operative behandlingsmuligheder, herunder progressionsvurdering af caries læsioner og andre defekter
 • beskrive sammensætning, kemiske, fysiske og kliniske egenskaber af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • beskrive principper for tidspunktet for non-operativ og operativ behandling af carieslæsioner
 • beskrive biologiske egenskaber for forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer

 

Færdighed

 • beskrive og anvende principper for non-operative muligheder for behandling af caries
 • beskrive og anvende principper for operativ cariesbehandling
 • beskrive og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer  
 • redegøre for og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med nogen hjælp med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • redegøre for og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført non-operative og operative behandlinger
 • redegøre for, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning af gamle fyldninger
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken

 

Kompetence

 • nævne hvornår non-operativ behandling, herunder forsegling og SEAL-behandling er indiceret
 • nævne hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af behandlinger

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, opgaveløsning samt multiple choice-opgaver

Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)
Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)
Kursusattest i Kursus i oral radiologi 1 (SODB16049U)

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser med og uden patient, opgaveløsning samt bestået multiple choice-test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til ingen behandling, non-operative og operative behandlingsmuligheder, herunder progressionsvurdering af caries læsioner og andre defekter
 • beskrive sammensætning, kemiske, fysiske og kliniske egenskaber af forseglingsmaterialers- og plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers
 • beskrive principper for tidspunktet for non-operativ og operativ behandling af carieslæsioner
 • beskrive plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
   

Færdighed

 • beskrive og anvende principper for non-operative behandlingsmuligheder
 • beskrive og anvende principper for operativ cariesbehandling
 • beskrive og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer  
 • redegøre for og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med nogen hjælp med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • redegøre for og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført non-operative og operative behandlinger
 • redegøre for, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning af gamle fyldninger
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken

 

Kompetence

 • nævne hvornår non-operativ behandling, herunder forsegling og SEAL-behandling er indiceret
 • nævne hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af behandlinger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 48
 • Total
 • 74

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16058U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Azam Bakhshandeh   (6-637c636f64634275777066306d7730666d)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 30-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students