Neurorehabilitering: Udlagt klinisk undervisning

Kursusindhold

Kursets formål er at træne den studerende i at tilrettelægge et optimalt neurorehabiliteringsforløb samt at følge op på dette. Kurset gennemføres som translationel undervisning med inddragelse af forskellige faggrupper både i klasserum og som udlagt klinisk undervisning på udvalgte neurorehabiliteringsinstitutioner. Undervisningen vil ske i form af demonstration af neurorehabiliteringspraksis, gennemgang af de nyeste behandlingsmetoder samt diskussion af teorier baseret på cases. Den udlagte kliniske undervisning vil understøtte det teoretiske grundlag og indeholde demonstration af metoder.
I løbet af kurset skal den studerende blandt andet forberede kliniske orienterede præsentationer baseret på forudgående gruppearbejde.

I kurset tages udgangspunkt i nedenstående emner:

- Genoptræning af forskellige neurologiske patientgrupper

- Organisering af neurorehabilitering

- Nye teknologier og neurorehabilitering

Engelsk titel

Neurorehabilitation: Off-site clinical course

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https:/​/​neurorehab.ku.dk/​

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for den enkelte patient/borger
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Vurdere egen rehabiliteringsindsats ud fra et videnskabeligt teorisæt
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper
 • Bruge sin viden om neuroplasticitet og være i stand til på et internationalt videnskabeligt niveau at inddrage det som behandlingsprincip

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

On-campus undervisning samt ophold og undervisning på udvalgte neurorehabiliteringsinstitutioner. E-læring.

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller
kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi.
Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden
for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig gruppe aflevering af fire neurorehabiliteringsplaner
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for den enkelte patient/borger
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Vurdere egen rehabiliteringsindsats ud fra et videnskabeligt teorisæt
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper
 • Bruge sin viden om neuroplasticitet og være i stand til på et internationalt videnskabeligt niveau at inddrage det som behandlingsprincip

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppe prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for den enkelte patient/borger
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Vurdere egen rehabiliteringsindsats ud fra et videnskabeligt teorisæt
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper
 • Bruge sin viden om neuroplasticitet og være i stand til på et internationalt videnskabeligt niveau at inddrage det som behandlingsprincip

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Holdundervisning
 • 0
 • E-læring
 • 0
 • Klinik
 • 0
 • Eksamen
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20005U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Kurset udbydes næste gang i efteråret 2021
Pris

Pris:

For masterstuderende: 18.000 Kr.

For enkeltfagsstuderende: Udbydes ikke som enkeltfag

Skemagruppe
En dags on-campus introduktion til kurset på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Kurset består herefter af fire individuelle ophold på en neurorehabiliteringsinstitution af en dags varighed. Efter hvert ophold udarbejdes en neurorehabiliteringsplan.
Kurset afsluttes (2 dage) on-campus på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvor neurorehabiliteringsplanerne gennemgås.
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jens Bo Nielsen   (9-6e66726d69707769724477797268326f7932686f)
 • Jakob Lorentzen   (10-6f7174776a73797f6a7345787a736933707a336970)
Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students