Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om organisationer og organisationspsykologi, barrierer i forbindelse med implementering samt teknologiske løsninger. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Transition – patientens vej fra central enhed til eget hjem
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Psykologiske faktorer ved neurorehabilitering
 • Organisationer, herunder forandringsledelse
 • Anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https:/​/​neurorehab.ku.dk/​

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller
kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi.
Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden
for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppeprøve, 45 minutter pr. gruppe
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser
 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Holdundervisning
 • 0
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • E-læring
 • 0
 • Eksamen
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Udbydes næste gang i efteråret 2021
Skemagruppe
Kurset består af 5 moduler, hvor modul 1 (2 dage) og 5 (2 dage) er on-campus undervisning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Modul 2-4 er e-læringsmoduler.
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon.
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jens Bo Nielsen   (9-6c64706b676e7567704275777066306d7730666d)
 • Jakob Lorentzen   (10-6d6f72756871777d68714376787167316e7831676e)
Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students