Eksamen i bevægeapparatets biomekanik

Kursusindhold

I eksamen evalueres kursus i bevægeapparatets biomekanik.

Engelsk titel

Exam in Biomechanics of the Locomotor System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi (valgfrit kursus)

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik

De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse
20 minutters forberedelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler.
 • Redegøre for simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler.
 • Forklare og fortolke information i elektromyografiske signaler.
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af isometrisk og dynamisk muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyser af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre simpel behandling af elektromyografiske og kinematiske signaler samt signaler fra krafttransducere. Herunder begrunde metodevalg.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 174,11
 • Praktiske øvelser
 • 12,5
 • Eksamensforberedelse
 • 0,2
 • Eksamen
 • 0,2
 • Total
 • 206,01

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20008E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Eksamen
Kapacitet
afventer
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tine Alkjær   (8-796671706f666a7745787a736933707a336970)
Eksamenskoordinator: Hanne Niebe Thomsen:hanith@sund.ku.dk

Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 03-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students