Eksamen i Kliniske metoder i diagnostik og behandling

Engelsk titel

Exam in Clinical methods in diagnosis and treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi - valgfrit kursus

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, -
Prøveformsdetaljer
Fælles præsentation på 10 min. på baggrund af abstract + 5 min. eksamination pr. studerende.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde

 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation

 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi

 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af sygdomme

 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip

 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling

 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur

 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelser, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra

 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler

Kompetencer

 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20006E
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
13 ugers kursus - følger DTU struktur og starter i uge 5
Placering
Forår
Skemagruppe
Mandag fra 8-12
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Eckhart Thomsen   (3-6a6c7b477a7c756b35727c356b72)
  Hovedkursusansvarlig
Eksamenskoordinator: Hanne Niebe Thomsen:hanith@sund.ku.dk

Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 03-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students