Eksamen i Celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi

Engelsk titel

Exam in Cell and Tissue Biology, Medicine and Technology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk

Kursusattest i celle- og vævsbiologi

De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog forefindes Documenta Biochimica et Biophysica (Formler - Fysiske konstanter - Talstørrelser) som elektronisk fil til brug under eksamen

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i medicin og teknologi - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

VIDEN

• Beskrive celler og vævs struktur og funktion ved anvendelse af mikroskopiske teknikker

• Beskrive opbygningen af den dobbeltlagede membran (protein og lipid komponenter), og forklare hvorledes sammensætning bestemmer membranfluiditet og permeabilitet

• Beskrive struktur og funktion af membranproteiner, herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer

• Beskrive cellens organeller og redegøre for sammenhængen mellem struktur og funktion, herunder mitokondrier, cellekernen, endosomer, samt organeller involveret i proteinsyntese og sekretion (rER, Golgi, TGN og sekretoriske vesikler)

• Beskrive cellens cytoskelet, og redegøre for hvilke funktioner det understøtter herunder migration, plasmamembrandynamik, vesikel/organel transport, celledeling samt celle-celle adhæsion

• Redegøre for protein-import i rER (signal peptid)

• Beskrive DNA syntese (replikation) og angive DNA repair mekanismer

• Beskrive RNA syntese (transkription) og angive mRNA splicing

• Beskrive opbygning og funktion af gener

• Redegøre for forskelle mellem prokaryot og eukaryot gentranskription

• Beskrive protein syntese (translation)

• Beskrive posttranslationel modifikation og nedbrydning af proteiner

• Redegøre for PCR

• Redegøre for transportmekanismen over plasmamembranen for væsentlige stofgrupper

• Redegøre for det molekylære grundlag for membrankonduktanser og dannelsen af membranpotentialet, samt forklare begrebet excitabilitet

• Beskrive forskellige typer af synaptisk transmission

• Beskrive– for perifer nerve, muskel- og knoglevæv – cellernes funktion og betydning af den ekstracellulære komponent.

• Redegøre for inflammation

FÆRDIGHEDER

• Anvende molekylærbiologisk og genteknologisk, cellebiologisk, biofysisk, og histologisk teori og metode ved løsningen af teoretiske opgaver indenfor hvert fagområde.

• Analysere og fortolke simple eksperimentelle, biologiske data i form af DNA/RNA, protein, elektrofysiologiske målinger, eller histologiske præparater.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Studiegrupper
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20002E
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår
Skemagruppe
Eksamen
Kapacitet
afventer
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Holst Bekker-Jensen   (3-7a6971477a7c756b35727c356b72)
Eksamenskoordinator: Hanne Niebe Thomsen:hanith@sund.ku.dk

Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 03-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students