Kursus i endokrinologi, reproduktion og blod

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for de endokrine organers samt de mandlige og kvindelige kønsorganers struktur og funktion. Den studerende skal desuden efter kurset kunne beskrive de endokrine organers regulerings- og feedbackmekanismer, herunder hormoners kemi og virkninger på målorganer, og ydermere det lymfoide systems og hudens histologi, samt de vigtigste funktioner af blodets ikke-formede bestanddele.

Engelsk titel

Course in Endocrinology, the Reproductive System and Blood

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hypofysen, gl.thyroidea, gl. parathyroideae og brystkirtlernes mikroskopiske anatomi
 • Beskrive binyrens mikroskopiske og makroskopiske anatomi
 • Beskrive bækkenet og regio perinealis makroskopiske anatomi, inklusive fascier, kar og nerver.
 • Beskrive reproduktions-organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi, inklusive deres embryonale udvikling.
 • Beskrive placentas makroskopiske anatomi.
 • Beskrive hudens (og dens derivaters) mikroskopiske anatomi og redegøre for keratiniserings-processen
 • Beskrive milt, thymus, lymfeknuder og lymfekars mikroskopiske anatomi.
 • Redegøre for de vigtigste hormoners biokemi, biosyntese, transport og virkningsmekanisme med fokus på receptorer, signal-transduktionsveje og feed-backprincipper
 • Redegøre for hovedtræk af hypothalamus- og hypofysefunktionerne
 • Redegøre for thyreoidea-funktionen, og dens betydning for vækst og basalstofskiftet
 • Redegøre for calcium- og fosfat-stofskiftet samt reguleringen af knoglernes stofskifte, betydningen af calcitonin, vitamin D (herunder hudens betydning for vitamin D omsætningen) og parathyreoidea hormonet
 • Redegøre for binyrernes funktion, herunder redegøre for organismens stressreaktioner og katabolisme
 • Beskrive tarmhormonernes betydning for appetitregulering og metabolisme
 • Beskrive fedtvævets væsentligste endokrine funktioner
 • Redegøre for livsstilens betydning for energibalancen, metabolisk syndrom, fedme og fedmebehandling
 • Beskrive principper for bestemmelse af kropssammensætningen
 • Beskrive i hovedtræk de endokrine funktioner belyst ved hyper- og hypofunktionstilstande og i forbindelse hermed beskrive de vigtigste patofysiologiske konsekvenser for endokrine sygdomme
 • Redegøre for hormoners regulering af metabolismen og organspecifikt substrat-flow
 • Redegøre for hovedtræk af vækstens biokemi, fysiologi og patofysiologi
 • Redegøre for blodets indhold af proteiner og metabolitter, samt hvorledes enzym- eller metabolitmåling kan verificere sygdomme (fx hjerte- eller levertal)
 • Redegøre for mekanismerne bag thrombogenese og thrombolyse, hvorledes disse påvirkes af genetik, ernæring eller medicin samt hvordan abnormale tilstande kan måles i en blodprøve.
 • Redegøre for erythrocytstofskiftet og for gendefekter i dette.
 • Redegøre for syntese og nedbrydning af hæm samt for de forskellige tilstande, der kan føre til hyperbilirubinæmi (gulsot) og hvorledes man kan skelne imellem disse.
 • Redegøre for dannelse af eikosanoider, disses forskelligheder samt hvorledes denne syntese kan hæmmes.

Studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning suppleret med forelæsninger.

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og blod.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i endokrinologi, reproduktion og blod er:
- Mødepligt til og deltagelse i livsstilsøvelsen
- Aflevering af godkendt øvelsesrapport (livsstilsøvelsen)
- Bestået multiple choice quiz. For at bestå testen skal den studerende have 80 % korrekte svar.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Gennem en praktisk øvelse at opnå viden om livsstilens betydning for energibalancen, metabolisk syndrom, fedme og fedmebehandling, principper for bestemmelse af kropssammensætningen samt de vigtigste patofysiologiske konsekvenser.

 

Færdigheder

 • Opnå praktisk erfaring i bestemmelse af risikoparametre for kardiometabolisk sygdom ved at:
  • Foretage blodsukkermåling
  • Måle højde og vægt, taljeomfang samt blodtryk
  • Foretage oral glukosebelastningstest
  • Bestemme kropssammensætningen ved forskellige metoder
  • Omsætte praktisk viden til et skriftligt produkt og være i stand til kritisk at analysere og diskutere de målte parametre i relation til viden opnået ved SAU, forelæsninger samt pensum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 22
 • Øvelser
 • 4
 • Total
 • 98

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12035U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jens Peter Gøtze   (3-6f756c45787a736933707a336970)
  Delkursusansvarlig (blod)
 • Hannelouise Kissow   (6-73717b7b777f487b7d766c36737d366c73)
  Delkursusansvarlig (anatomi)
 • Thomas Mandrup-Poulsen   (4-7a73767546797b746a34717b346a71)
  Kursusansvarlig
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 13-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students