Kursus i basal patologi

Kursusindhold

Faget skal danne grundlag for forståelse af sygdomsmekanismer og danne baggrunden for undervisningen i de kliniske fag. Faget danner det sproglige grundlag for at forstå og slå op i en patologibog samt som færdig læge at kunne forstå et patologisvar. Det sikrer en fundamental forståelse af sygdom og terminologien i faget.

Engelsk titel

Course in General Pathology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de cellulære adaptationsformer og identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager (ætiologi) og mekanismer (patogenese)
 • Redegøre for de forskellige typer af cellulære akkumulationer, identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Identificere de reversible celleskader og forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer af nekrose og infarkter, identificere disse mikroskopisk, samt forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer af programmeret celledød og de bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Identificere vaskulære forandringer i forbindelse med inflammation, deres betydning og de bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons og identificere det mikroskopisk, samt forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons og identificere det mikroskopisk, samt forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for helingsprocessen og forstå de årsager og mekanismer, der er afgørende for udfaldet
 • Beskrive den hæmostatiske proces og beskrive de mekanismer der ligger til grund herfor
 • Beskrive den aterosklerotiske proces og identificere de relaterede vævsforandringer mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive den trombotiske proces og identificere de relaterede vævsforandringer mikroskopisk, samt forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for mekanismer bag stase og ødem og identificere de relaterede vævsforandringer mikroskopisk, samt forstå bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Angive den generelle tumor-nomenklatur og de mest almindelige tumortyper
 • Redegøre for de morfologiske malignitetskriterier og identificere disse mikroskopisk
 • Redegøre for de funktionelle forandringer og karakteristika for maligne celler
 • Beskrive den gældende teori om årsager og mekanismer bag tumorudvikling og metastasering
 • Redegøre for de mest basale kliniske aspekter af cancer, herunder gradering, stadieinddeling og diagnostik 

 

Færdigheder

 • Genkende og beskrive de mest basale patologiske forandringer på celle- og vævsniveau indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Redegøre teoretisk for opståen og udvikling af generelle sygdomsforandringer indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Anvende teorier om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer i patologisk væv
 • Anvende den for patologi gældende terminologi
 • Forklare basale sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og funktionelle forandringer

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, almen patologi og basal farmakologi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kurset er ikke obligatorisk
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurset er ikke obligatorisk

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 26
 • Studiegrupper
 • 8
 • Total
 • 53

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12021U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Se Syllabus
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • BRIC
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Hasseldam   (16-706d767a71733670697b7b6d746c6975486a7a716b36737d366c73)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 01-07-2022

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students